Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2023/2024

Optimizacija logističnih mrež


Učni načrt

Pregled metod in matematičnih modelov na katerih slonijo oskrbovalni sistemi.

Problem določanja optimalne proizvodnje v logističnem omrežju.

Problem nahrbtnika in enostavnega nahrbtnika.

Problem iskanja najkrajše poti in minimalnega vpetega drevesa v grafu, VRP (Vehicle Routing Problems) problemi.

Statistične metode za določanje parametrov simulacijskih modelov oskrbovalnih sistemov. MIT Beer Games in izpeljanke.

Markove verige, procesi rojstva in umiranja. Uporaba teorije čakalnih vrst pri optimizaciji logističnih omrežij.

Več...

Cilji in kompetence

Sposobnost sistemskega pristopa k obravnavi transportnih in logističnih sistemov in sposobnost formalnega odločanja.

Usposobljenost za izdelavo modelov na temelju analiz rezultatov simulacij.


Temeljna literatura

1.    W. L. Winston, Operations Research: Applications and Algorithms, 4th Edition, Thomson Brooks/Cole, Belmont, 2004.
2.    R. Bronson, G. Naadimuthu: Operations Research, Schaum’s Outlines, 1997, 456 str ISBN: 0-07-008020-8
3.    Ravindran AR, Warsing DP. Supply Chain Engineering: Models and Applications: CRC Press; 2013


Izvajalci

Predavanja