Ladijsko strojništvo (VSS)

Pomorsko in gospodarsko pravo


Učni načrt

1. letnik pomorstva – ladijsko strojništvo zimski  semester 2016/2017

 

PREDAVANJA

Predavanja bodo vsak ponedeljek od 8.50. do 10.25. ure v predavalnici št. 204 in jih bo izvajal red. prof. dr. Marko Pavliha, predstojnik pravne katedre.

 

VAJE

Vaje bo vodila Oblak Karla, LL.M.  Organizirali bomo tudi obisk Uprave Republike Slovenje za pomorstvo v Kopru in če bo dopuščal čas, bomo obiskali tudi centra za nadzor prometa v Kozini in Ljubljani, kakor tudi Državni zbor RS in se kot gosti udeležili seje.

 

GOVORILNE URE IN ELEKTRONSKO KOMUNICIRANJE

Govorilne ure pri prof. Pavlihi bodo vsak ponedeljek od  10.30. do 11.15. ure v prodekanski pisarni. Če imate kakršnokoli vprašanje ali problem, se lahko oglasite tudi po elektronski pošti na naslov marko.pavliha@fpp.uni-lj.si.

 

SPROTNO PREVERJANJE ZNANJA IN IZPIT

Končna ocena izpita bo sestavljena iz nastopa pred razredom (10%), dveh kolokvijev (2 x 40%) in sodelovanja na predavanjih in vajah (10%). Prvi kolokvij bo predvidoma 28.11.2016, drugi 16.1. 2017.  Študent(ka) potrebuje najmanj 60% za pozitivno oceno in pristop k ustnemu zagovoru, ki ni obvezen. V nasprotnem primeru mora izpit opravljati pisno v rednem roku z možnim zagovorom.


Izvajalci

Predavanja