Ladijsko strojništvo (VSS)

Hladilni in pomožni stroji


Učni načrt

Študentje naj preučujejo teoretične osnove delovanja delovnih strojev, cevovodnih sistemov, naprav za prezračevanje, ogrevanje in klimatizacijo prostorov. Spoznajo naj tipične izvedbe teh strojev in naprav, njihovo delovanje, vzdrževanje in odpravljanje obratovalnih motenj. Seznanijo naj se s predpisi, ki zadevajo izbor, postavitev in vzdrževanje omenjenih strojev in naprav.


Izvajalci

Predavanja

 • Langley B.C., Fundamentals of  Air Conditioning Systems, The Fairmont Press, 2000, 399 str. ISBN: 0-88173-346-6
 • McQuiston F.C., Heating, Ventilation, and Air Condition,  Analises and Design, John Wiley & Sons, Inc., 2000, 623 str. ISBN: 0-4713-5098-2
 • McGeorge H. D., Marine Auxiliary Machinery, 7th Edition, Butterworth Heineman, 1999, 514 str ISBN: 0-7506-4398-6
 • Ozretić V., Brodski pomočni strojevi i uredjaji,4. poboljšano i dopunjeno izdanje, Split Ship Management Ltd., 2004, 895 str. ISBN: 953-96917-1-0
 • Martinović D., Brodski rashladni Uredjaji, Školska knjiga – Zagreb, 1994, 251 str. ISBN: 953-0-30384-X
 • Mohitpour M., Golshan H., Murray A.: Pipeline Design & Construction, A Practical Approach, ASME Press, New York, 2000, 654 str. ISBN: 0-7918-0156-X
 • Poter M.C., Wiger D.C., Hondzo M., Mechanic of Fluif, Prentice Hall International Inc., 1997, 496 str. ISBN: 0-02-861211-6
 • Chief engineer officer and second engineer officer,  International Maritime Organization, London, 1999, (Model course 7.02), ISBN 92-801-6104-0, COBISS.SI-ID 1008739
 •  

   

   

 • Vrste, izvedbe, zgradbe in delovanje zgoščevalnikov (črpalke in tlačilke, ventilatorji, puhala in kompresorji). Cevovodni sistemi za pretakanje kapljevin in plinov (vode, morske vode, goriva, olj za mazanje, hladiv, zraka, CO2 ipd.); izvedbe sestavni elementi, predpisi, ki te sisteme zadevajo ter osnove za dimenzioniranje.
 • Hidravlični in pnevmatski sistemi
 • Naprave za prečiščevanje, razoljevanje in varovanje okolja (filtri in separatorji, zbiralniki odpadnih olj in fekalij, sežigalniki). Naprave za pridobivanje in hrambo pitne vode (tanki pitne vode, hidroforji, evaporatorji, naprave za reverzibilno osmozo ter dezinfekcijo).
 • Hladilne naprave, uporaba hladilnih naprav, teoretične osnove delovanja, hladiva in njihove lastnosti. Sestavni deli hladilnih naprav, njihove izvedbe in delovanje. Naprave za nadzorovanje in regulacijo. Vzdrževanje hladilnih naprav. Obratovalne motnje, odkrivanje vzrokov in odpravljanje posledic, izolacija hlajenih prostorov, odtaljevanje, smernice za določanje kapacitete in za izbor hladilnih naprav.
 • Prezračevanje, potrebe po prezračevanju delovnih in bivalnih prostorov, naravno in mehanično prezračevanje, smernice za določanje kapacitet in izbor naprav za prezračevanje, merjenje učinkovitosti.
 • Ogrevanje. Izvedbe ogrevanja delovnih in bivalnih prostorov. Smernice za določanje potrebne kapacitete in za izbor hladilnih ali ogrevalnih naprav.
 • Klimatizacija. Pojem klimatizacije zraka: uravnavanje in nadzorovanje temperature, relativne vlažnosti, in hitrosti gibanja zraka v prostorih. Sistemi za klimatizacijo delovnih in bivalnih prostorov. Klima naprave s sestavnimi deli, njihova izvedba in funkcija. Smernice za določanje potrebne kapacitete in za izbor klimatske naprave.
 • Protihrupna zaščita. Pojem hrupa, definicija njegove jakosti in njegov učinek na človeka. Merjenje hrupa, dopustne vrednosti v bivalnih in delovnih prostorih ter sredstva protihrupne zaščite.
 •  

  Materiali in varjenje_skripta