Navtika (VSS)

Človeški viri v pomorstvu


Učni načrt

Vsebina predavanj:

 • Medosebne razlike

 • Socialni odnosi

 • Človek v okolju

 • Vodenje

 • Psihološke težave

 • Seznanitev z relevantnimi protokoli, konvencijami, kodeksi in zakonodajo glede upravljanja človeških virov v pomorstvu •  

 Vsebina vaj:

 • Analiza pomorskih nesreč z vidika človeškega faktorja


 •  

Študent pri študiju predmeta:

 • Spozna osnovne psihofizične lastnosti ljudi, ki so pomembne za njihovo vedenje v delovnem procesu,
 • Se usposobi za uravnavanje lastnih človeških virov (sposobnosti,  znanj in motivacij) ter za vplivanje na vedenje drugih ljudi v delovnem procesu v skladu z načeli etike in s poslovnimi cilji organizacije,
 • Se usposobi za vplivanje na  človeške vire v specifičnih pogojih pomorstva, zlasti z vidika zagotavljanja varnosti.


 •  

 


Izvajalci

Predavanja

VSEBINA

1.   ČLOVEK                                                                                              

 • Človeško delovanje in omejitve                                                      

 • Stališča                                                                                          

 • Situacijsko zavedanje                                                                   

 • Kultura                                                                                              

2.   KOMUNIKACIJA                                                                             

 • Komunikacija in posvetovanje                                                       

 • Avtoriteta in asertivnost                                                              

 • Izziv in odziv (izpodbijanje odločitve in odziv na to)                 

3.   SKUPINSKO DELO                                                                         

 • Kratkoročna strategija                                                               

 • Delovna obremenitev                                                                     

 • Ljudje in avtomatika                                                                       

 • Stanje delovne ekipe                                                                    

4.   VODENJE IN UPRAVLJANJE                                                      

 • Upravljanje z napakami                                                                  

 • Stili vodenja in osebnost                                                                

 • Odločanje                                                                                        

5.   KRIZNA SITUACIJA                                                                       

 • Krizno upravljanje                                                                         

 • Vodenje množic v izrednih razmerah                                           

 • Debrifing po kritičnem incidentu                                                  

6.   SEZNANITEV Z RELEVANTNIMI PROTOKOLI, KONVENCIJAMI, KODEKSI IN ZAKONODAJO GLEDE UPRAVLJANJA ČLOVEŠKIH VIROV V POMORSTVU