Navtika (VSS)

Strokovna praksa za navtike


Učni načrt

Seznanjenost s mornarskimi veščinami in strokovnim znanjem ter odgovornostmi  glede  osnovnih zahtev varnosti na morju.
Študenti morajo na koncu predmeta samostalno voditi plovilo v vseh pogojih.


Izvajalci

Predavanja