Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2022/2023

Taktična navigacija


Učni načrt

Uvod v pomorsko vojaško taktiko. Mejniki v razvoju pomorske vojaške taktike in tendenca razvoja. Vpliv strateških in operativnih pogojev na taktiko. Elementi bojne moči na morju. Uporaba vojne mornarice: vloga, naloge, načela uporabe, osnovna organizacija. Oblike bojnega delovanja na morju.  Pomorska operacija splošno – načrtovanje, organiziranje sil, operativni razvoj sil, poveljevanje in  zveze, skupno delovanje, izvajanje. Osnovna načela uporabe vojaških plovil. Osnovna načela bojnega delovanja letalstva v podporo mornariškim silam.

 

Taktična navigacija:

 • Metode taktične navigacije. Relativna metoda.
 • Pravila taktične navigacije.
 • Odrejanje parametrov gibanja drugih plovil.
 • Lovni kurz, lovna hitrost.
 • Praktična uporaba logaritemske lestvice in manevrskih diagramov.
 • Teorija iskanja, načini iskanja.
 • Srečanje ladij.
 • Sprememba izhodiščne pozicije.
 • Izvidovanje odrejene pozicije.
 • Vektorsko reševanje nalog taktične navigacije:
 • srečanje z dano hitrostjo,
 • srečanje z najmanjšo  hitrostjo,
 • srečanje z danim kurzom,
 • srečanje v danem času,
 • približevanje ladji z večjo hitrostjo na najmanjši oddaljenosti,
 • srečanje z ladjo na največji oddaljenosti,
 • prehod izpred premca na največji oddaljenosti,
 • sprememba pozicije z dano hitrostjo,
 • sprememba pozicije z najmanjšo hitrostjo,
 • sprememba pozicije v danem času,
 • odrejanje kurza in hitrosti druge ladje,
 • krožnica srečanja,
 • izogibanje trku na morju,
 • odrejanje pravega vetra.
Več...

Cilji in kompetence

Seznanjenost s osnovnimi pojmi, načeli, organizacijo in delovanjem oz. taktično navigacijo lastnih in zavezniških vojaških pomorskih sil ter usposobitev za pravilno ocenjevanje taktične situacije in uporabo načel delovanja enot pomorstva SV na morju.


Temeljna literatura

 1. Benković, F., Čepelak, K., Lako, LJ.: Zbirka rješenih zadataka iz taktičke navigacije, Mornarički nastavni centar Split, Split, 1994.
 2. Commodore Stephen Saunders: Jane's FIGHTING SHIPS 2017 - 2018, UK 2017, str. 1040. ISBN:  0-7106-3257-6
 3. RADAR NAVIGATION AND MANEUVERING BOARD MANUAL Seventh Edition, USA 2001, str 413
 4. MANEUVERING BOARD MANUAL, PUB. 217, USA 1984, str. 156.
 5. Furlan B.: Vojaška doktrina, Defensor, Ljubljana, 2006, str.112 COBISS.SI-ID: 2773966
 6. Revija Obramba: Pomorska moč za 21. stoletje, Posebna izdaja, Ljubljana, Junij 2010
 7. IHS Magazines (Jane's).

Izvajalci

Predavanja