Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2022/2023

Usposabljanje na navtičnih simulatorjih


Učni načrt

Delo na navigacijskem simulatorju, vodenje navigacijske straže, izogibanje trčenj, plovba v oteženih okoliščinah (noč, dež, megla), plovba po nevarnih področjih (ožine, sheme ločene plovbe, gost promet...), manevriranje z ladjo, sidrenje, pristajanje, upravljanje s strojem z navigacijskega mosta, detaljno poznavanje manevrskih komand prek strojnega simulatorja, upravljanje s krmilom, upravljanje s prečnim potisnim vijakom, komunikacija z drugimi ladjami prek naprav v sklopu sistema GMDSS, upravljanje s tovorom s pomočjo različnih simulatorjev. Uporaba v praksi: ISPS, ISM, SMS.

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.01:

 • NAČRTOVANJE POTOVANJA IN NAVIGACIJA V VSEH RAZMERAH
  • Načrtovanje potovanja v vseh razmerah, s sprejetimi metodami vrisanih oceanskih poti
 • UPORABA PLOVNIH POTI V SKLADU Z ODLOČBAMI O LADIJSKIH PLOVNIH POTEH
  • Pomorske poti
 • JAVLJANJE V SKLADU S SPLOŠNIMI NAČELI LADIJSKEGA SISTEMA JAVLJANJA IN POSTOPKI JAVLJANJA VTS-U
  • Ladijski sistem javljanja
 • DOLOČANJE POLOŽAJA V VSEH POGOJIH
  • Terestična opazovanja, vključno s sposobnostjo uporabe ustreznih kart, oglasov za pomorščake ter ostalih publikacij, za oceno natančnosti dobljenega položaja
 • MEDNARODNA PRAVILA O IZOGIBANJU TRČENJU NA MORJU
  • Temeljito znanje vsebine, uporabe in namena Mednarodnih pravil o izogibanju trčenju na morju (COLREG, 1972)
 • NAČELA, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI VODENJU NAVIGACIJSKE STRAŽE
  • Temeljito znanje vsebine, uporabe in namena načel, ki jih je treba upoštevati pri vodenju navigacijske straže
 • VODENJE VARNE NAVIGACIJE S POMOČJO INFORMACIJ, DOBLJENIH IZ NAVIGACIJSKIH NAPRAV IN SISTEMOV, KI POMAGAJO PRI ODLOČANJU
  • IMO model course 1.08, 1.22, 1.27, 1.34, STCW, uredba I/12
 • VODENJE VARNE NAVIGACIJE S POMOČJO UPORABE ECDIS-A IN POVEZANIH NAVIGACIJSKIH SISTEMOV, KI POMAGAJO PRI ODLOČANJU
  • IMO model course 1.27, v povezavi 1.08 in 1.22
 • VARNOSTNI UKREPI PRI NASEDANJU LADJE
  • Varnostni ukrepi pri nasedanju ladje
 • POSTOPKI V PRIMERU, KO JE NASEDANJE NEIZBEŽNO IN PO NASEDANJU
  • Postopku v primeru, ko je nasedanje neizbežno in po nasedanju
 • PONOVNA SPLOVITEV NASEDLE LADJE Z ALI BREZ POMOČI
  • Ponovna splovitev nasedle ladje z ali brez pomoči
 • POSTOPKI V PRIMERU, KO JE TRČENJE NEIZBEŽNO IN PO TRČENJU ALI ZARADI POSLABŠANJA NEPREPUSTNOSTI TRUPA ZARADI KAKRŠNEGA KOLI VZROKA
  • Postopki v primeru, ko je trčenje neizbežno in po trčenju ali zaradi poslabšanja neprepustnosti trupa zaradi kakršnega koli vzroka
 • OCENA POŠKODBE
  • Ocena poškodbe
 • KRMARJENJE V SILI
  • Krmarjenje v sili
 • MANEVRIRANJE IN ROKOVANJE Z LADJO V VSEH RAZMERAH
  • Približevanje pilotski postaji, vkrcanje/izkrcanje pilotov, z upoštevanjem vremenskih razmer, plimovanja, poti zaustavljanja
  • Vodenje ladje na rekah, ustjih rek, ožinah, z upoštevanjem vpliva morskega toka, vetra ter vpliv ožine na krmarjenje ladje
  • Uporaba tehnike enakomerne hitrosti obračanja
  • Manevriranje v plitvi vodi, vključno z zmanjševanjem varnostne globine, zaradi počepa ali vzdolžnega/bočnega obračanja ladje
  • Interakcija mimohodnih plovil ter plovila in bankine (efekt kanala)
  • Pristajanje/izplutje v različnih razmerah vetra, plimovanja, morskega toka, z ali brez vlačilcev
  • Interakcija ladje in vlačilca
  • Upravljanje in rokovanje z ladjami v slabem vremenu, vključno s pomočjo ladji ali letalu v stiski; vleka v sili, reševanje zapuščene ladje
  • Praktični ukrepi, ki jih je treba sprejeti pri navigaciji v ali  bližini ledu ali ko se na ladji nabira led
  • Plutje v ali blizu sheme ločene plovbe ter na področju VTS-a  
  • Organizacija strojne straže za potrebe varnosti v normalnih razmerah ter pri UMS operacijah
  • Organizacija strojne straže za potrebe varnosti pri prevozu nevarnega tovora
Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je nadgraditi znanje in veščine, pridobljeno pri strokovnih predmetih.  Nadgradnja obsega praktično delo na simulatorjih, s katerimi UL FPP razpolaga. Študent se bo pri tem pripravil na bodoče naloge, ki se bodo od njega pri delu na ladji zahtevale.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2 in priporočili  »Master and Chief Mate (Model course 7.01)« in »Officer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«, International Maritime Organization, London, 2014, ter vzorčnim programom Model course 1.22 (»Ship simulator and bridge teamwork«)


Temeljna literatura

Priročniki o uporabi simulatorjev.

Študentje se bodo usposabljali na simulatorjih, s katerimi je UL FPP opremljena.


Izvajalci

Predavanja