Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2022/2023

Terestrična navigacija


Učni načrt

Uvod. Naloga navigacije. Kratki zgodovinski pregled. Sistem zemeljskih koordinat in osnovni pojmi v pomorski površinski navigaciji. Orientacija na moru Pripomočki za obalno navigacijo: Pomorske karte, navigacijske knjige, seznam svetilnikov, oglasi za pomorščake, diagrami, tabele – vključno s tabelami morske bibavice. Kartografske projekcije (vrste, konstrukcija, karakteristike).  Loksodromski in ortodromski problemi. Kurz in korekcija kurza (pravi, kompasni, magnetni in giro). Manevrski elementi ladje. Hitrost ladje skozi vodo in preko dna, upoštevajoč veter in morske tokove. Prevožena pot. Merjenje oddaljenosti. Merjenje globine morja. Morske mene (statična in dinamična teorija, vpliv vremenskih pogojev). Osnove določanja položaja  ladje. Vrste položaja. Vrste položajnic.  Metode določanja položaja in točnost metod. Istočasno opazovanje. Opazovanje v razmaku časa. Sešteta navigacija. Plovba v  posebnih pogojih. Pomožne metode za varno plovbo. Plovba v navigacijsko težkih in nevarnih področjih (plovba v področju ledu, tropski ciklon, megla…). Plovba v posebnih razmerah: območje med otoki, reke in kanali, rti in navigacijske nevarnosti. Zanos. Plovba na notranjih plovnih poteh. Navigacijska infrastruktura:  optične oznake in naprave. Zvočna sredstva. Elektronska sredstva. Orientacijski znaki, svetilniki, boje in sistem postavitve boj, signalizacija za plovbo v megli. Označevanje pomorskih plovnih poti. Označevanje plovnih poti na notranjih vodah. Načrtovanje kratke obalne plovbe:  Praktični postopki pri obalni navigaciji (načrtovanje plovbe). Uporaba tradicionalnih in modernih metod načrtovanja z uporabo tradicionalnih in modernih navigacijskih pripomočkov. Ortodromska navigacija (oddaljenost, vertex, Kopč, medtočke, oddaljenost za spremembo kurza za 1o...).  Loksodromska navigacija (Mercatorove formule...). Kombinirana navigacija. Plovba v megli in pod vplivom tokov in vetra, meteorološka plovba, plovba v shemi ločene plovbe.

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.03:

OBALNA NAVIGACIJA:

- definicija zemlje;

- pomorske karte;

- elektronske karte;

- geodetski datum;

- distance;

- položajnice in položaji;

- plovba;

- vaje na pomorski karti;

- informacije na kartah ter v publikacijah;

- sistem pomorskih oznak IALA;

- morske mene;

 

POZNAVANJE PRAVIL IZOGIBANJA TRČENJA NA MORJU:

- vsebina, uporaba in namen Mednarodnih pravil izogibanja trčenju na morju (COLREG, 1972).

 

ELEKTRONSKI SISTEMI DOLOČANJA POLOŽAJA IN NAVIGACIJE:

  • Zemeljski in ladijski magnetizem
  • Magnetni kompas
  • Popravki magnetnega kompasa
  • Napake magnetnega kompasa in azimuta

 

Vsebina iz IMO vzorčnega programa 7.01:

NAČELA MAGNETNEGA KOMPASA:

  • Deli magnetnega kompasa in njihove funkcije
  • Napake magnetnega kompasa in njihovo odpravljanje
Več...

Cilji in kompetence

Seznanjenost s strokovnim znanjem in odgovornostmi  glede  osnovnih zahtev vodenja navigacije. Razumevanje osnovnih pojmov in elementov vodenja ladje z vidika različnih terestričnih metod.

Študenti morajo z osvojenim znanjem samostojno voditi obalno navigacijo v vseh pogojih.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2 in priporočili  »Master and chief mate (Model course 7.01)« in »Offircer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«,   International Maritime Organization, London, 2014


Temeljna literatura

  1. Benković F. i grupa autora: Terestrička i elektronska navigacija, Hidrografski institut Ratne mornarice, Split, 1986. 876 str. COBISS.SI-ID: 22975232
  2. Grupa autora: Vademecum maritimus, Pomorski fakultet u Rijeci , Rijeka, 2002. 239 str. COBISS.SI-ID: 1497187
  3. IMO Model Courses Master and Chief Mate, London, 1999
  4. IMO Model courses  Officer in charge of a navigational watch, London, 1999

Izvajalci

Predavanja