Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2022/2023

Transportni sistemi v pomorstvu


Učni načrt

 • pojmovne razmejitve transporta, prometa in pomorstva,
 • sistemska analiza prometnega sistema in njegovih podsistemov: pomorskega, železniškega, cestnega, zračnega, cevovodnega, in drugih oblik transporta,
 • medsebojno povezovanje prometnih panog katerega cilj je organizacija hitrega, učinkovitega, varnega in okolju prijaznega prevoza,
 • pomorski podsistem in njegove karakteristike,
 • transportne tehnologije v pomorstvu,
 • pretovorna oprema v pristaniščih in terminalih,
 • postopki ob prihodu ladje v pristanišče,
 • eksploatacija pristanišč in terminalov,
 • tendence razvoja pristanišč in terminalov.
Več...

Cilji in kompetence

Program predmeta je spoznavanje osnovnih značilnosti transportnih sistemov v pomorstvu. Cilj predmeta je spoznati in razumeti osnovne značilnosti in načela delovanja pomorskih sistemov, zlasti pa pristaniškega sistema. Spoznajo se z delom pomorskega agenta in ostalimi sodelujočimi akterji pri prihodu ladje v pristanišče.

Študenti se seznanijo s temeljnimi definicijami in pogoji za izgradnjo in delovanje pristanišč in terminalov.


Temeljna literatura

 1. Twrdy E.: Transportni sistemi, skripta predavanj, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož
 2. Č. Dundović: Lučki terminali, Rijeka, 2002, 334 str. ISBN: 953-165-083-7

Izvajalci

Predavanja