Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2022/2023

Vodenje navigacijske straže


Učni načrt

Skladno z STCW zahtevami:

Pravilnik o izogibanju trčenj na morju. Principi navigacijske straže. Principi luške straže. Procedure varnega upravljanja poveljniškega mosta. Pomorske plovne poti.

Sposobnost za pošiljanje in sprejemanje z Morse svetlobo, signalov stiske SOS kot je to določeno v Prilogi IV Mednarodnega pravilnika za izogibanje trčenju na morju iz leta 1972, kakor je bila spremenjena, in v  Dodatku I  Mednarodnega signalnega kodeksa, in pri vizualni signalizaciji z eno črko, kot je to določeno v Mednarodnem signalnem kodeksu.

Meteorološka navigacija: Sestav in parametri atmosfere (tlak, temperatura, vlažnost, veter). Cikloni in anticikloni. Sestav, način, vzroki in posledice atmosferske cirkulacije.  Spremembe stanja v prosti atmosferi. Dinamika vodnih mas (valovanje, vzroki valovanja, dimenzije valov, morski tokovi). Posebni pojavi (megla, led, abnormalni valovi). Sistem vremenskih informacij, uporaba in razlaga. Kodirana vremenska poročila.

 

Tropski cikloni:   Značilnosti tropskih ciklonov.  Letni časi in področja pojavov tropskih ciklonov. Navigacija na področjih izven vpliva tropskega ciklona. Navigacija v področju tropskega ciklona. Navigacija v srcu tropskega ciklona.

 

Parametri optimalnega načrtovanja plovbe upoštevajoč vremenske razmere: Uporaba dolgo ročne vremenske napovedi. Uporaba informacij o možnostih pojave ledu in  napovedi velikih valov. Načrtovanje oceanske plovne poti. Načrtovanje plovne poti v polarnem področju.

 

Upravljanje delovnih nalog in virov na poveljniškem mostu (Bridge Team Management in Bridge Resource Management): Uporaba podatkov iz različnih navigacijskih naprav (opreme) za vzdrževanje varne straže. Poznavanje principov upravljanja delovnih nalog in virov na poveljniškem mostu, ki vključuje: lokacija,  naloge  in prioriteta virov, učinkovita komunikacija, odločanje in vodstvo, prejem in podpora zavedanja o razmerah in situaciji, upoštevanje izkušenj članov posadke. Poznavanje tehnik “slepe pilotaže”. 

 

Poročanje v skladu s splošnimi načeli za sisteme javljanja ladij in VTS postopkov.

 

Vsebina po vzorčnem programu 7.03:

 • OBALNA NAVIGACIJA
 • Vaje na pomorski karti
 • Izpolnjevanje ladijskega dnevnika
 • METEOROLOGIJA
 • Ladijski meteorološki instrumenti
 • Sestava in fizikalne lastnosti atmosfere
 • Atmosferski tlak
 • Veter
 • Oblaki in padavine
 • Vidljivost
 • Veter in tlačni sistem na oceanu
 • Struktura ciklona
 • Anticikloni ter ostali tlačni sistemi
 • Pomorska meteorološka služba
 • Spremljanje in javljanje vremenskih opazovanj
 • Napovedovanje vremena
 • POZNAVANJE PRAVIL IZOGIBANJA TRČENJU NA MORJU
 • Vsebina, uporaba in namen Mednarodnih pravil izogibanja trčenju na morju (COLREG, 1972)
 • NAČELA NAVIGACIJSKE STRAŽE
 • V navigaciji
 • V pristanišču
 • UPORABA PLOVNIH POTI
 • Vremenske plovne poti
 • Uporaba plovnih poti v skladu z odločbami o ladijskih plovnih poteh
 • TEHNIKE SLEPE PILOTAŽE
 • Navigacijske tehnike za varno navigacijo v slabi vidljivosti
 • JAVLJANJE V SKLADU S SPLOŠNIMI NAČELI LADIJSKEGA SISTEMA JAVLJANJA IN POSTOPKI JAVLJANJA VTS-U
 • Javljanje v skladu s splošnimi načeli ladijskega sistema javljanja in postopki javljanja VTS-ju
 • UPORABA ECDISA PRI VODENJU VARNE NAVIGACIJSKE STRAŽE
  • IMO model course 1.27

 

Vsebina po vzorčnem programu 7.01:

 • Izvajanje in spremljanje potovanja
 • SISTEMI OCEANSKIH TOKOV
 • Nastanek morskih valov in mrtvega morja
 • RAČUNANJE MORSKEGA PLIMOVANJA
 • Sposobnost računanja morskega plimovanja

 

Vsebina po vzorčnem programu 1.22:

 • Pregled splošnih načel
 • Spoznavanje poveljniškega mosta
 • Splošni manevri
 • Načrtovanje in izvajanje potovanja
Več...

Cilji in kompetence

Seznanjenost s strokovnim znanjem in odgovornostmi  glede  osnovnih zahtev vodenja navigacijske straže v vseh vremenskih razmerah. Razumevanje osnovnih pojmov in elementov vodenja ladje s vidika meteorološke navigacije v skladu s določilom VIII/2 STCW konvencije in Pravilnika o nazivih.

Študentje morajo na koncu predmeta samostojno voditi navigacijsko in luško stražo v vseh vremenskih pogojih.

 

Posebnosti:

 

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2 in priporočili  »Master and chief mate (Model course 7.01)« in »Offircer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«, Model course 1.08, 1.22, 1.27, 1.34   International Maritime Organization, London, 2014


Temeljna literatura

 1. IMO/DNV. 2002. IMO-VEGA, VERSION 2002. London: Dataware Techologies.
 2. Meurn, R.J., Watchstanding guide for merchant officer, Cornell Maritime Press, Maryland, 1990, 233 str. ISBN: 0-87033-409-3
 3. Swift, A. J., Bridge Team Management, London, 2000, 80 str. ISBN: 1-870077-14-8
 4. Gelo, Branko: Opća i prometna meteorologija I.dio, Školska knjiga, Zagreb, 1994, 214 str. ISBN: 953-0-30848-5
 5. Maritime Meteorology, Thomas Reed Publication, 1997, 270str. ISBN: 0-901281-67-0
 6. Meteorology for Mariners, Met. Office, London, 1986, 275 str. ISBN:0-11-400311-4

Izvajalci

Predavanja