Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2022/2023

Strokovna praksa za strojnike (SS)


Učni načrt

Praksa se izvaja v skladu s PROGRAMOM PRAKSE IZ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV VISOKE STROKOVNE IZOBRAZBE ( stopnja izobrazbe VII ) veljavnim od 01.01.2001.

Ladijski strojnik pridobi znanja iz sledečih vsebin dela na ladji ali ploščadi.

 • Priprava goriva in maziva za pogonske stroje
 • Asistenca v plovbni in pristaniški straži
 • Vzdrževanje ladijskega strojnega postroja
 • Spoznavanje podrobnosti vodenja plovbne in pristaniške straže skladno z zahtevami konvencije STCW
 • Spoznavanje podrobnosti izvedbe in delovanja cevovodov za varnost plovbe (kalužni, balastni in protipožarni), kar dokazuje z opisom in skiciranjem
 • Spoznavanje ukrepov za varnost plovbe in varovanje okolja
 • Ravnanje s sredstvi za reševanje

O poteku praktičnega dela mora kandidat voditi dnevnik in ga po končani praksi predložili predstojniku.

 

Vsebina skladna z vzorčnim programom 7.02:

 • OBLIKOVNE LASTNOSTI IN SISTEM KONFIGURACIJE OPERATIVNE OPREME ZA NADZOR ELEKTRIČNIH MOTORJEV
  • Trifazni izmenični tok motorja
  • Trifazni sinhronski motorji
  • Vpliv različnih frekvenc in napetosti V.C. motorja
  • Nadzor motorja in zaščita
  • IGBT nadzor hitrosti motorja
  • Nadzor hitrosti motorja z tiristorji
  • Trifazni generatorji
  • Trifazni transformatorji
  • Distribucija
  • Zasilno napajanje
 • OBLIKOVNE LASTNOSTI VISOKO NAPETOSTNE INSTALACIJE
  • Oblikovne lastnosti visoko napetostne instalacije
  • Varno delovanje visoko napetostne instalacije
 • LASTNOSTI PNEVMATSKIH IN HIDRAVLIČNIH KRMILNIKOV
  • Hidravlični krmilniki
  • Pnevmatski krmilniki
 • ODPRAVLJANJE TEŽAV ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH REGULACIJSKIH NAPRAV
  • Električna varnost
  • Testiranje naprav
  • Razlaga simbolov vezja
  • Šest stopenjska procedura odpravljanja težav
  • Generacija
  • Glavne električne krmilne naprave
  • Glavni zračni odklopnik
  • Zaščita generatorjev
  • Električni distribucijski sistemi
  • Motorji
  • Zahteve električnih pregledov
  • Kalibracija in prilagoditev oddajnikov in krmilnikov
  • Iskanje napak v krmilnem sistemu
 • TESTIRANJE ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH KRMILNIKOV TER VARNOSTNIH NAPRAV
  • Testiranje električnih in elektronskih krmilnikov ter varnostnih naprav
 • ODPRAVLJANJE NAPAK NADZORNIH SISTEMOV
  • Testiranje in kalibracija senzorjev in pretvornikov nadzornih sistemov
 • PRAKSA V LADIJSKEM STROJNIŠTVU
  • Teoretično znanje
  • Načrtovanje vzdrževanja po ISM kodeksu
 • ZAGOTAVLJANJE VARNIH IN UČINKOVITIH POSTOPKOV ZA VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA
  • Praktično znanje
  • Zagotavljanje varnih in učinkovitih postopkov za vzdrževanje in popravila v skladu z 3.1.1
 • DETEKCIJA IN IDENTIFIKACIJA VZROKOV MOTENJ, LOKACIJA NAPAK IN UKREPI ZA PREPREČITEV POŠKODB
  • Nenačrtovano vzdrževanje
 • INŠPEKCIJA IN PRILAGAJANJE OPREME
  • Inšpekcija in prilagajanje opreme v skladu z 3.1.1
 • NEDESTRUKTIVNI PREGLEDI
  • Različne oblike nedestruktivnih pregledov
 • VARNA DELOVNA PRAKSA
  • Ocena tveganja
  • Varnostni kriteriji
  • Osebna varnostna zaščita
  • Delovna oprema
  • Varnostna indukcija
  • Protipožarna zaščita
  • Postopki v sili
  • Varno gibanje
  • Sistem varnega dela
  • Vstopanje v zaprte prostore
  • Sistemi dovolilnic za delo
  • Ročno upravljanje
  • Uporaba delovne opreme
  • Dvigala
  • Vzdrževanje strojev
  • Varjenje
  • Barvanje
  • Nevarne substance
  • Glasnost in vibracije
Več...

Cilji in kompetence

 • Študent naj si s praktičnim delom pridobi potrebne izkušnje za samostojno opravljanje vseh dolžnosti, ki po tradiciji in konvenciji STCW spadajo v delokrog častnika trgovske mornarice.
 • Študent, z aktivnim vključevanjem v delovni proces, spozna konkretno delo določenega podjetja iz področja pomorstva in prometa, njeno strukturo, upravljanje, vodenje in nadzor.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine med ostalim zajemajo zahteve skladno s predpisi STCW konvencije A-III/1, A-III/2 in priporočili  »Chief engineer officer and second engineer officer (Model course 7.02)« International Maritime Organization, London, 2014


Temeljna literatura

Vsa literatura, ki jo je študent uporabljal v času študija.


Izvajalci

Predavanja