Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2022/2023

Tankerji


Učni načrt

Konstrukcija tankerjev, tankerji za olja, kemikalije in utekočinjene pline, namen in oprema, delitev tankerjev po tipu gradnje (SH, DH, DS), konstrukcijske zahteve po SOLAS-u,  MARPOL-u, LL in posebnih pravilnikih (IBC in  IGC), tanki za tovor, konstrukcija in oblika tankov, protikorozijska zaščita tankov in vzdrževanje, odprtine/vhodi v tank, tesnenje, materiali tesnil, vgrajena oprema v tankih (merilci temperature, pritiska, nivoja tovora, alarmi HL, HH), stopnice v tankih, ventili in črpalke, PV ventili, sonde, slop tanki, cevovodi, ventili in črpalke, cevovodi in ventili tovora, diletacijska zaščita, prevodnost,  cevovodi in ventili inertnega plina, cevovodi in ventili za ukrcaj pogonskega goriva, cevovodi in ventili sistema za pranje, cevovodi in ventili za sušenje tankov in cevi (stripping), cevovodi in ventili sistema za gretje tovora, grelci, grelni medij, cevovodi in ventili balasta, prenosna oprema, uporaba, vzdrževanje in testiranje, črpalke tovora, vrste, sistemi, kapacitete, omejitve in prednosti, pomožne črpalke tovora, balastne črpalke, inertni plin sistem inertnega plina, nevarnost eksplozije, merilec vsebnosti kisika in temperature,  krovno tesnilo, cevovod z ventili, ventilacijski jambor, kontrolna kabina tovornega sistema, kontrolna plošča, odčitavanje podatkov in graf, uporaba sistema inertnega plina, priročnik za delo s sistemom, redno vzdrževanje in testiranje sistema, načini inertiranja, nadzor tlaka, kisika, ogljikovodikov in strupenih plinov v tankih, delo na ladji in postopki, pri katerih lahko pride do izpostavljenosti škodljivim plinom, oprema za zaščito dihalnih organov, fizične in kemične lastnosti tovora, enote ter pretvarjanje enot (temperatura, gostota, prostornina, spec. teža, viskoznost ...), merjenje in izračun količine tovora, sondiranje, izračun količine tovora (ASTM tablice, VEF, OBQ, FW), operacije natovarjanja in raztovarjanja tankerja, priprava ladje pred prihodom v luko, privez ladje. varnostne zahteve, kontrolna lista, pregled in priprava tankerja za trgovske operacije, MSDS, delo z balastom, jemanje vzorcev tovora, pranje tankov s surovo nafto, skrb za tovor in ladjo po izplovitvi iz luke, prečrpavanje tovora s tankerja na tanker, čiščenje tankov, pranje tankov s surovo nafto, pranje tankerja za prevoz kemikalij,  izčrpavanje ostankov z uporabo sistema nadzora (npr. ODME), MARPOL zahteve glede izčrpavanja ostankov v morje, načela varnosti na tankerju, priporočila ISGOTT-a, požarna varnost, varstvo pri delu, varstvo okolja,  zahteve SOLAS-a in MARPOL-a, procedure pri nesrečah, ladijska spričevala, knjige, dokumentacija, pregledi, SOPEP,  SMPEP, VRP, statutorni certifikati, dokumentacija in priročniki, pregledi tankerjev.

Več...

Cilji in kompetence

Spoznati specifično tehnologijo prevoza tekočih tovorov po morju. Spoznavanje s Mednarodnimi predpisi, pravilniki, priporočili in standardi, ki se nanašajo na tehnologijo prevoza tekočih tovorov. Usposobljenost, da se pridobljeno znanje uporabi v praksi.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2 in priporočili v IMO Model Course 7.01 – Master and Chief Mate, International Maritime Organization, London, 2014; IMO Model Course 1.01 - Tanker Familiarization


Temeljna literatura

  1. Ivo Maraspin: Tankerji za nafto, FPP, 2003
  2. Komadina, P., Tankeri; Pomorski fakultet Rijeka, Rijeka 1994, 159 str. ISBN: 953-165-001-2
  3. Martinović D., Stanković P., Sustav inertnog plina, Pomorski fakultet, Rijeka, 1997, 159 str.  COBISS.SI-ID: 462947
  4. Martinović D., Stanković P., Pranje tankova sirovom naftom, Pomorski fakultet, Rijeka, 1996, 67 str. COBISS.SI-ID: 463203
  5. Tanker familiarization, IMO Model Course 1.01, International Maritime Organization, London, 2000, ISBN 92-801-6114-8, COBISS.SI-ID 1017699
  6. Capt. C. Baptist, Tanker Handbook for Deck Officers, Brown, Soon, & Ferguson, LTD., Glasgow 1993.
  7. International Chamber of Shipping, International Safety Guide for Oil Tankers & Terminals, Witherby & Co. LTD., London 1996.
  8. Grupa autora, Prijevoz kemijskim tankerima, Pomorski fakultet, Rijeka, 1997.

Izvajalci

Predavanja