Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2022/2023

Strokovna praksa za navtike (VS)


Učni načrt

Vsebina dela na praksi zajema:  

 • Študent opravlja prakso na SV - Slovenski vojski (430. mornariški divizion - MOD) v sklopu obveznih poletnih vojaških taborov (115 ur samostojnega dela).

Vsebina iz vzorčnih programov 7.01 in 7.03:

 • NAČRTOVANJE POTOVANJA IN NAVIGACIJA V VSEH RAZMERAH
  • Ladijski dnevniki in zapisi potovanj
 • DOLOČANJE POLOŽAJA V VSEH POGOJIH
  • Moderni elektronski navigacijski pripomočki s specifičnim poznavanjem njihovega delovanja, omejitev, virov napak, detekcije napačno prikazanih informacij ter metode korekcije za pridobitev natančnega položaja
  • Vedenje o delovanju črne skrinjice (VDR) ter navigacijskem alarmnem sistemu stražarjenja (BNWAS)
 • SINOPTIČNE KARTE IN NAPOVEDOVANJE VREMENA
  • Sinoptične in prognostične karte ter napoved vremena iz različnih virov
  • Napovedovanje vremena
 • UREDITEV VLEKE V SILI IN POSTOPKI PRI VLEKI
  • Ureditev vleke v sili in postopki pri vleki
 • MANEVRIRANJE IN ROKOVANJE Z LADJO V VSEH RAZMERAH
  • Manevriranje v plitvi vodi, vključno z zmanjševanjem varnostne globine, zaradi počepa ali vzdolžnega/bočnega obračanja ladje
  • Vrste sider, izbira sidrišča; sidranje z enim ali dvema sidroma na omejenem sidrišču ter faktorji, ki vplivajo na izbiro dolžine sidrne verige
  • Postopki sidranja v globoki in plitvi vodi
  • Vlečenje sidra; dviganje/odstranjevanje poškodovanega sidra
  • Dokiranje, z ali brez poškodb
  • Varno manevriranje, v slabem vremenu, pred spustom rešilnih čolnov in splavov
  • Načini reševanja ponesrečencev iz rešilnih čolnov in splavov
  • Pomembnost vodenja ladje z zmanjšano hitrostjo, v slabem vremenu (vpliv valov na premec in krmo ladje)
 • UKREPI ZA ZMANJŠANJE ŠKODE IN REŠEVANJE LADJE PO POŽARU, EKSPLOZIJI, TRČENJU ALI NASEDANJU
 • RAZVOJ NAČRTOV ZA NADZOR IZREDNIH RAZMER IN POŠKODB TER VODENJE V IZREDNIH RAZMERAH

PRIPRAVA NAČRTA UKREPOV ZA ODZIVANJE NA IZREDNE RAZMERE

Več...

Cilji in kompetence

Seznanjenost s mornarskimi veščinami in strokovnim znanjem ter odgovornostmi glede osnovnih zahtev varnosti na morju.

Študenti morajo na koncu predmeta samostalno voditi plovilo v vseh pogojih.

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2 in priporočili »Master and Chief Mate (Model course 7.01)« in »Officer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«, IMO Model Course 1.24, International Maritime Organization, London, 2014.


Temeljna literatura

Vsa strokovna literatura, ki je obvezna na dodiplomskem študiju.


Izvajalci

Predavanja