Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2023/2024

Gospodarsko pravo


Učni načrt

  • Temeljni pravni pojmi in osnove pravoznanstva.
  • Osnove stvarnega in civilnega prava Osnove pravnega reda Evropske unije
  • Osnove obligacijskega prava
  • Vrednostni papirji
  • Gospodarske pogodbe
  • Osnove statusnega gospodarskega pravo 

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.03:

  • Proaktivni ukrepi za zaščito morskega okolja
  • Osnovno delovno znanje relevantnih IMO konvencij, ki zadevajo varnost življenj na morju, zaščita in varovanje morskega okolja

 

(podrobneje pri predmetu Pomorsko pravo)

Več...

Cilji in kompetence

Študent mora poznati temeljne pravne pojme in institute ter osnove civilnega in gospodarskega prava.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1in priporočili  »Officer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«,   International Maritime Organization, London, 2014


Temeljna literatura

  1. Jerman, B., Vidic, T.: Temelji civilnega in gospodarskega prava – teorija in praksa, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2012.

Izvajalci

Predavanja