Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2023/2024

Ravnanje s tovorom 2


Učni načrt

Elektronsko planiranje tovornih manipulacij na različnih ladjah (generalni tovori, kontejnerji, Ro-ro, razsuti tovori, olja, kemikalije, utekočinjeni plini), zaključevanje (booking), priprava tovora, ladje in terminala za tovorne manipulacije, elektronsko ugotavljanje volumna in teže tovora na ladji, merilci ostalih fizičnih lastnosti tovora (temperatura, gostota, vlaga...), uporaba ladijskega računalnika (loadmaster), računanje sekvenc, upogibnih momentov in strižnih sil, računalniško upravljanje z balastom, računalniški nadzor nad tovornimi manipulacijami pri različnih vrstah tovora (kosovni, razsuti, tekoči), dokumentacija o tovoru in njena elektronska obdelava, uporaba, priprava.

 

Konvencija STCW B-V/c.

 

Vsebina iz vzorčnega programa 1.10:

Nevaren in škodljiv torov:

 • Uvod v tematiko
 • Convencije (SOLAS, MARPOL)
 • IMO in nevaren tovor
 • IMGD kodeks
 • Klasifikacija – fizika in kemija (fizične in kemične nevarnosti)
 • Klasifikacija tovora (UN sistem)
 • Klasifikacija IMGD tovora

 

Vsebina iz vzorčnega programa 3.18:

 • Posledice slabo pakiranega in zavarovanega tovora
 • Odgovornosti
 • Sile, ki delujejo na tovor med transportom
 • Osnovni principi pakiranja in zavarovanja tovora
 • Vrste tovornih transportnih enot
 • Oskrba tovora
 • Metode pakiranja in zavarovanja tovora
 • Varnostna oprema za zaščito tovora
 • Tovor v kontejnerjih/ škatlah
 • Razsuti tovor
 • Papirni produkti
 • Pakiranje in zavarovanje tovora, ki potrebuje posebne tehnike
 • Nevaren tovor
 • Teoretične in praktične naloge
 • Inšpekcije
 • Evaluacija
Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je nadgraditi znanje, pridobljeno pri predmetu Ravnanje s tovorom I. Nadgradnja obsega računalniško planiranje in vodenje procesa manipulacije s tovorom. Proces manipulacije s tovorom na sodobnih ladjah in terminalih v pristaniščih je vse bolj tehnološko zahteven in zato brez sodobne tehnologije ni mogoč. Študent se bo pri tem predmetu pripravil na bodoče naloge, ki se bodo od njega pri delu zahtevale.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW B-V/c, IMO Model course 1.10 in 3.18.


Temeljna literatura

 1. Mednarodne konvencije (SOLAS, CSC), mednarodni  pravilniki (IS, BC, GC, BLU, IMDG, TC,…). Dosegljivo tudi na IMO Vega CD
 2. Tehnična dokumentacija ladij
 3. Suban V.:Ravnanje s tovorom, učno gradivo ,
 4. Priročniki o uporabi simulatorjev
 5. Simulatorji ravnanja z generalnimi tovori, kontejnerji, vozili, razsutimi tovori, olji, kemikalijami in utekočinjenimi plini.
 6. Računalniških programov s tega področja je veliko. Študentje se bodo usposabljali na simulatorjih, s katerimi je UL FPP opremljena..

Izvajalci

Predavanja