Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2023/2024

Ladijski borbeni sistemi


Učni načrt

Uvod v ladijske oborožitvene sisteme. Zgodovinski razvoj oborožitvenih sistemov v pomorstvu. Razdelitev in obrazložitev delovanja sistemov na plovilih: splošno pomorski in vojaški del. Vojna plovila Zgodovinski razvoj in tendence. Taktično-tehnične značilnosti in uporaba: letalonosilke, križarke, rušilci, fregate, korvete, plovila za minsko in protiminsko delovanje, patruljna plovila in ostala manjša vojaška plovila, večnamenska amfibijska in podporna plovila, podmornice, oboroženo spremstvo trgovskih ladij, oborožitveni sistemi in senzorji (topovi, torpeda, rakete itd), protipodmorniški oborožitveni sistemi, sistemi za zaščito in zavajanje, lanserji in platforme, sistemi C4I, sistemi za elektronsko izvidovanje, motenje, zavajanje in bojevanje, oborožitev in oprema podvodnih diverzantov ter protiminskih in tehničnih potapljačev, senzorji podvodnega zaznavanja gibanja, avtonomna plovila. Letalska podpora delovanja mornariških enot. Namen in delovanje mornariške enota SV, oborožitev in oprema. Predstavitev organiziranosti in delovanja Nata ter obrambnih struktur EU.
Vodeni ogledi tujih vojaških ladij ob obisku luke Koper, ogled mini podmornice v vojaškem muzeju v Pivki.

Več...

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je študentom podati osnovna znanja o oborožitvenih sistemih vojaških mornaric. Pri tem osvojijo znanja o načelih delovanja, vrstah vojaških ladij in plovil, osnovah oborožitve, ki se na njih nahajajo in spoznajo podporno delovanje mornariških zračnih sil. Poseben poudarek je na oborožitvenih sistemih vojnih mornaric, ki delujejo na območju Jadranskega morja.    


Temeljna literatura

Janes Fighting Ships Yearbook 23/24, ISBN: 978-0-7106-3428-3


Izvajalci

Predavanja