Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2023/2024

Nauk o ladji 2


Učni načrt

Določanje ladijskih  hidrostatičnih parametrov:

Uporaba numerične integracije (Simpsonova pravila) za izračun hidrostatičnih parametrov ladje:, površin vodne linije, težišča vodne linije, volumna potopljenega dela ladje, oprijemališča sile vzgona, enotnih parametrov za spremembo ugreza in pretege, sprememba ugreza zaradi spremembe slanosti, določitev površinskih in volumenskih koeficientov polnosti ladje ter izračum položaja metacentra. Konstrukcija diagrama hidrostatičnih krivulj.

 

Začetna stabilnost ter stabilnost naplavljene in nasedle ladje:

Kriteriji začetne stabilnosti. Pomen sistemskega težišča ladje in faktorji, ki vplivajo na položaj slednjega. Poizkus nagiba ladje. S krivulje. Stabilnost pri velikih kotih nagiba. Vpliv širine in nadvodja na povečanje stabilnosti ladje. Določanje dinamične stabilnosti iz krivulje GZ. Uporaba tablic in krivulj.  Vpliv prostih površin ter navidezno znižanje GM. Nagib indiferentno stabilne ladje. Atwoodova enačba ter princip računanja ladij z paralelnim trupom. Teorija zibanja ladje. Permabilnost in naplavljivost oddelkov.

Stabilnost ob naplavljanju ladje. Določanje krivulj naplavljanja. Faktorji pregrajevanja ladij. Določanje servisnega števila. Pregrajevanje potniških ladij.

 

Krmarjenje z ladjo v ekstermnih razmerah:

Približevanje pilotski postaji. Upravljanje z ladjo v omejenih področjih. Načini za  obračanje z enakomerno spremembo coursa.

Manevriranje v majhnih globinah. Interakcija ladje z brežino, kanalom, drugo ladjo ali vlačilcem. Privez in odvez. Uporaba pogona in sistema za manevriranje. Sidranje in upravljanje z ladjo v slabemu vremenu.

Manevrske in pogonske karakteristike.

Poškodbe, ki nastanejo z ladijskimi valovi. 

Manevriranje v shemi ločene plovbe in VTS

 

Sredstva za preprečevanje onesnaževanja z ladij:

Konstrukcijske rešitve, delovni postopki, ravnanje s trdnimi odpadki, ravnanje s fekalijami, preprečevanje onesnaženja zraka, ravnanje z odpadnimi tekočinami, ravnanje z zaoljenimi vodami, ravnanje z balastnimi vodami.

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.03:

 • MANEVRIRANJE IN ROKOVANJE Z LADJO
 • Krožnica obračanja in zaustavitvena pot
 • Vpliv vetra in morskega toka na rokovanje z ladjo
 • Manevri za reševanje ljudi iz morja
 • Ladijski počep, plitvina in podobni vplivi na manevriranje z ladjo
 • Ustrezni postopki pri sidranju ter privezu ladje

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.01:

 • OMEJITVE LADIJ ZA PREVOZ RAZSUTEGA TOVORA
 • Operativne omejitve ter omejitve zaradi oblike ladje za prevoz razsutega tovora
 • SOLAS poglavje XII – Dodatne varnostne zahteve za ladje za prevoz razsutega tovora
 • Skupna strukturna pravila za ladje za prevoz razsutega tovora
 • Stabilnost
 • VPLIV NA TRIM IN STABILNOST V PRIMERU POŠKODB
 • Vpliv na trim in stabilnost v primeru poškodb in posledične naplavitve prostorov ter protiukrepi v takih situacijah
 • Teorija trima in stabilnosti
 • POZNAVANJE IMO PRIPOROČIL, KI SE NANAŠAJO NA LADIJSKO STABILNOST
 • Odgovornosti v okviru ustreznih zahtev mednarodnih konvencij in kodeksov
 • LADIJSKA KONSTRUKCIJA VKLJUČNO Z NADZOROM ŠKODE
 • SPLOŠNO ZNANJE O TANKERJIH IN TANKERSKIH OPERACIJAH
 • Operacije tankerjev za prevoz nafte ter zakonodaja, ki se nanaša na preprečevanje onesnaženja s tankerjev
 • NATOVARJANJE, SKRB IN RAZTOVARJANJE TOVORA
 • Uporaba vseh razpoložljivih podatkov o ladji, povezanih z natovarjanjem, rokovanjem in raztovarjanje razsutih tovorov
 • ZLAGANJE IN ZAVAROVANJE TOVORA NA LADJI, TOVORNA OPREMA, OPREMA ZA ZAVAROVANJE IN PRIČVRSTITEV TOVORA
Več...

Cilji in kompetence

Numerična integracija kot orodje za izračun parametrov plovnosti ladje, konstrukcija hidrostatičnih krivulj, vzdolžna in prečna stabilnost, statična in dinamična stabilnost, stabilnost ladje pri velikih kotih nagiba.  Stabilnost nasedle ladje in stabilnost naplavljene ladje. Pregrajevanje ladij. Permabilnost, naplavljanje. Osnove upora ladijskega trupa. Teorija manevriranja in sidrenja z ladjo v ekstremnih razmerah. SOPEP

Postopki za omejitev poškodb in reševanje ladje ob požaru, eksploziji, trčenju. Ozemljitev ladje. Gradnja ladij. Uporaba hidrostatičnih tabel in diagramov. Računanje obremenitev ladijskega trupa.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2 in priporočili  »Master and Chief Mate (Model course 7.01)« in »Officer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«, International Maritime Organization, London, 2014


Temeljna literatura

 1. Rawson K. J., Tupper E.C., Basic Ship Theory – vol 1 & 2, Butterworth Heinemann, 2001, ISBN 0-7506-5396-5 (zv. 1), ISBN 0-7506-5397-3 (zv. 2), COBISS.SI-ID 24173829
 2. Petrovič N.: Nauk o ladji, UL Fakulteta za pomorstvo in promet, 2003, ISBN 961-6044-58-3, COBISS.SI-ID 121870848
 3. Eyres D. J., Ship construction , Oxford, Boston, Butterworth-Heinemann, 2001, ISBN 0-7506-4887-2, COBISS.SI-ID 4808731
 4. Watson, D.G.M., Practical ship design, Elsevier, 2002, ISBN 0-08-042999-8, COBISS.SI-ID 1245539
 5. Tupper E.C., Introduction to Naval Architecture, Butterworth Heinemann, 2004

Izvajalci

Predavanja