Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2023/2024

Elektronska navigacija


Učni načrt

Osnovni pojmi in terminologija iz izogibanja trčenj na morju. Relativno vrisovanje. Resnično vrisovanje. Nastavitev radarja – praktični nasveti. Načini prikaza radarske slike. Uporaba radarja za varnost navigacije. Uporaba radarja za izogibanje trčenj na morju. Napake in pomanjkljivosti uporabe radarja in ARPA sistema pri varnosti plovbe in izogibanja trčenj na morju. Principi grafičnega vrisovanja na radarskem diagramu. Principi izogibanja trčenj na morju na radarskem diagramu na odprtem morju, v obalnih vodah in v shemah ločene plovbe. Primerjava radarja z AIS.

Vsebina iz vzorčnega programa 7.01:

 • KOORDINACIJA OPERACIJE ISKANJA IN REŠEVANJA
  • IMO model course 1.08, STCW, uredba I/12.
 • VODENJE VARNE NAVIGACIJE S POMOČJO INFORMACIJ, DOBLJENIH IZ NAVIGACIJSKIH NAPRAV IN SISTEMOV, KI POMAGAJO PRI ODLOČANJU
  • IMO model course 1.08, 1.22, 1.27, 1.34, STCW, uredba I/12.
 • VODENJE VARNE NAVIGACIJE S POMOČJO UPORABE ECDIS-a IN POVEZANIH NAVIGACIJSKIH SISTEMOV, KI POMAGAJO PRI ODLOČANJU
  • IMO model course 1.27, v povezavi 1.08 in 1.22.

Vsebina iz vzorčnih programov 1.07, 1.08 in 1.09:

 • osnovna načela radarja
 • varna razdalja;
 • nevarnost radiacije in previdnostni ukrepi;
 • značilnosti radarskih sklopov in dejavnikov, ki vplivajo na delovanje radarja;
 • zunanji dejavniki, ki vplivajo na zaznavanje radarja;
 • dejavniki, ki lahko povzročijo napačno interpretacijo;
 • standardi izvedbe – Resolucija A.477(XII);
 • priprava in delo z radarjem v skladu z navodili proizvajalca;
 • priprava radarskega zaslona;
 • merjenje razdalj in azimutov;
 • ročno radarsko vrisovanje;
 • trikotnik relativnega gibanja;
 • določanje kurza, hitrosti in razmerja z opazovano ladjo;
 • določitev CPA in TCPA;
 • prepoznavanje vpliva spremembe kurza in/ali hitrosti;
 • pridobljeni podatki radarskega vrisovanja;
 • uporaba radarja za varnost navigacije;
 • položaj ladje, dobljen z radarjem;
 • identifikacijski pripomočki za radarsko navigacijo in varnost;
 • uporaba paralelnega indeksiranja v radarski navigaciji;
 • uporaba radarja pri izogibanju;
 • uporaba COLREG pravil pri izogibanju
Več...

Cilji in kompetence

Pridobivanje veščin in privajanje na odgovornost glede izogibanja trčenj na morju.

Študenti ob uspešno zaključenem predmetu pridobijo posebno pooblastilo Radarskega opazovalca in ARPA sistema.

Posebnosti:

Vsebina predmeta se zahteva po STCW konvenciji in vzorčnih programih IMO: 1.07 - Radar Navigation at Operational Level, 1.08 - Radar, ARPA, Bridge Teamwork and Search and Rescue; 1.09 Radar Simulator


Temeljna literatura

 1. Cockcroft A.N. and Lamaijer J.N.F. AGuide to the Collision Avoidance Rules, Oxford, 1990, 249 str. ISBN: 0-7506-2690-9.
 2. Burger, W. Radar Observer's Handbook for Merchant Navy Officers, Glasgow, Brow, Son & Ferguson, 1983, 467 str. ISBN: 0-85174-443-5.
 3. Meikle, H. Modern Radar Systems, Artech House Publishers, Boston/London, 2008, 728 str. ISBN: 1596932422.
 4. IMO/DNV. 2002. IMO-VEGA, VERSION 2002. London: Dataware Techologies.
 5. IMO model courses 1.07 Radar Navigation at Operational Level, RADAR NAVIGATION, RADAR PLOTTING AND USE OF ARPA, IMO, London, 1999.
 6. IMO model courses 1.08 Radar Navigation at Management Level, RADAR, ARPA, BRIDGE TEAMWORK AND SEARCH AND RESCUE IMO, London, 1999.
 7. IMO model courses 1.09 Radar simulator, IMO, London, 1991.
 8. ARPA Video: Automatic Radar Plotting Aids (ARPA), Code No.154, Videotel Marine International Limited.

Izvajalci

Predavanja