Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2023/2024

Ladijski motorji (N)


Učni načrt

Pričakovane moči pogonskih strojev za različne ladje. Upori vožnje, interakcija ladja-propeler-motor, težek in lahek propeler. Vpliv vrste propulzije na izbiro motorja: fiksni vijak, CPP vijak, električni pogon, azimut pogon, Voith-Schnei­derjev sklop, Shottel sklop, jet pogon. Kavitacija. Drugi vplivi na izbiro pogona. Primerjava med 2- in 4- taktnimi dizelskimi motorji, plinskimi turbinami in dizel-električnimi pogoni z raznih stališč. Konstrukcijske izvedbe 2- in 4-taktnih ladijskih motorjev. Razlike v karakteristikah. Podsistemi ladijskega motorja. Konstrukcijske izvedbe ohišja, elementov ročičnega mehanizma, valjevega sklopa, glave, elementov glave, sistema vbrizgavanja, mazanja, pogo­na ventilov, ležajev itd. Dodatno polnjenje. Preusmerjanje in regulacija vrtilne hitrosti motorjev. Problemi zaradi resonančnih pojavov. Vplivi kvalitete goriva na obratovalne pogoje. Emisijski problemi LM. Ustrezna olja za različne namene. Vpliv goriva na olje. Žveplo v gorivu. Smeri razvoja ladijskih motorjev, inteligentni motor.

Nadzor nad delovanjem motorja, varnost v ladijski strojnici. Kontrola glavnega motorja pred, med in po vzdrževalnih delih. priprava zagona, kontrola delo­vanja in pravilnega stanja parametrov motorja ter zaustavljanje. Vzdrževanje posameznih delov ladijskega motorja. Življenjska doba postrojenja, gospodar­je­nje z rezervnimi deli, planiranje vzdrževanja.

Vsebina je praktično podprta z vajami na simulatorju in ekskurzijo v luko Koper.

Vsebina skladna z vzorčnim programom 7.04:

 • Basic construction and operation principles of machinery systems
  1. diesel engine
  1. auxiliaries
 • Varnost in postopki v sili za delovanje pogonskih strojev, vključno s krmilnimi sistemi
 • Avtomatsko zaviranje in ustavljanje glavnega motorja
Več...

Cilji in kompetence

Predmet aplicira teoretično znanje termodinamike in mehanike na pretvorbo energije v toplotnih strojih, predvsem batnih z notranjim zgorevanjem. Predstavlja teoretične temelje za razumevanje vsebin ladijskih pogonskih motorjev iz programa konstrukcij, obratovanja in nadzora. Vsebina ustreza tudi STCW konven­ciji.

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine med ostalim zajemajo zahteve skladno s predpisi STCW konvencije A-III/1, A-III/2 in priporočili »Chief engineer officer and second engineer officer (Model course 7.02)« in »Officer in charge of an engineering watch, (Model course 7.04)«, International Maritime Organization, London, 2014


Temeljna literatura

 1. Zgonik, M.: Ladijski pogonski stroji I+II. FPP 2005, 252 str., CD
 2. Zgonik,M. : Motorji, FPP 2006 , 290 strani
 3. Zgonik Miran.:Torzijska nihanja - teorija s preračunom primerov,
 4. Edvard Roškar: Nadzor nad delovanjem glavnega ladijskega motorja in njegovo vzdrževanje, FPP 2003, 259 str., ISBN 961-6044-59-1
 5. Edvard Roškar: Ladijska tehnična dokumentacija, FPP 2003, ISBN 961-6044-62-1, CD.
 6. Pounder's Marine Diesel Engines, B&H, 1997, ISBN0750600780
 7. B.Challen, R.Baranescu: Diesel Engine Reference Book, SAE 1999, ISBN 0768004039
 8. Chief engineer officer and second engineer officer, International Maritime Organization, London, 1999, (Model course 7.02), ISBN 92-801-6104-0, COBISS.SI-ID 1008739

Izvajalci

Predavanja