Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2023/2024

Pomorski informacijski sistemi


Učni načrt

Ladijski informacijski sistem; navigacijski podsistem, pogonski podsistem, komunikacijski podsistem, protipožarni podsistem, meteorološki podsistem, podsistemi za tovor, podsistemi za ladijske zaloge, administrativni podsistem, upravno pravni podsistem. Ostali informacijski sistemi v pomorstvu; vremensko vodenje ladij, informacijski sistemi za varnost plovbe in Simulacijski sistemi. Integrirani in zaprti avtonomni informacijski sistemi v pomorstvu; faze integracijskih sistemov v pomorstvu
Strategija pristopa k integraciji informacijskih sistemov, integracije ladijskega informacijskega sistema, integracije navigacijskega informacijskega podsistema, integracija navigacijskega in pogonskega informacijskega podsistema, integracije ladijskega navigacijskega, pogonskega, tovornega, podsistema za zaloge in upravno pravnega informacijskega podsistema z informacijskim sistemom ladjarja. Povezava ladijskega tovornega informacijskega podsistema z informacijskimi sistemi luških terminalov. Optimizacijski postopki tovorjenja ladij, prehod računalniško varnega tovorjenja ladje na luške terminale, optimizacijski postopki tovorjenja ladij. Ostali Informacijski sistemi pomorskih podjetij. Informacijski sistemi na posebnih ladja, na ladjah za dinamično pozicioniranje, na platformah in drugih oblikah off-shore gospodarstva
Vsebina iz vzorčnega programa 7.01:
•    Moderni elektronski navigacijski pripomočki s specifičnim poznavanjem njihovega delovanja, omejitev, virov napak, detekcije napačno prikazanih informacij ter metode korekcije za pridobitev natančnega položaja
•    Vedenje o delovanju črne skrinjice (VDR) ter navigacijskem alarmnem sistemu stražarjenja (BNWAS)
•    Nabor informacij, na voljo preko prenosa faksa, interneta in elektronske pošte
•    Navtične publikacije za plimovanje in morske tokove ter informacije, ki jih je mogoče dobiti preko interneta in elektronske pošte
(predavano tudi pri predmetu Elektronska navigacija)
Vsebina iz vzorčnega programa 2.05:
•    Ladijska administracija
•    Ozadje ladijske administracije (IMO, konvencije, nadzori in certificiranje, klasifikacijski zavodi; komercialni, finančni in tehnični vidik vodenja ladje/ flote; komunikacija in njega tehnologija; načrtovanje operacij
•    Praksa iz ladijske administracije

Več...

Cilji in kompetence

Seznanitev z informacijskimi sistemi na ladji v službi navigacije, pogona, varnosti, komunikacij, ravnanja s tovorom, rezervnih delov ter informacijski sistem v funkciji administracije ladje. Obravnava sistema za daljinski nadzor stanja ladje v plovbi in med tovornimi operacijami. Poseben poudarek za sisteme na sodobnih ladjah s sitemom dinamičnega pozicioniranja ter na platformah in ostalih vrstah »off-shore« pomorskega gospodarstva. Sistemi zaznavanja onesnaženj na morju. Sistemi v podporo zaznavanju in managmentu proti - piratskega ali terorističnega dogodka na morju.
Posebnosti:
Izvajanje vsebin skladno s priporočljivimi vsebinami Mednarodne pomorske organizacije; IMO model Course 2.05 - On Board Ship Administration in IMO model course 7.01 - MASTER and chief mate.


Temeljna literatura

1.    IMO model Course 2.05, On-Board Ship Administration, International Maritime Organization, London 1992, ISBN 92-801-1361-5
2.    IMO model Course 2.06, Oil Tanker Cargo and Ballast Handling Aimulator, International Maritime Organization, London 2002, ISBN 978-92-801-41634
3.    IMO model course 7.01 - MASTER and chief mate, International Maritime Organization, London 2014, ISBN 978-92-801-15819
4.    Pomorski predpisi, konvencije in priporočila, IMO VEGA, The International Maritime Organization, London, 2020


Izvajalci

Predavanja