Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2023/2024

Transportni sistemi v pomorstvu


Učni načrt

  • pojmovne razmejitve transporta, prometa in pomorstva,
  • sistemska analiza prometnega sistema in njegovih podsistemov: pomorskega, železniškega, cestnega, zračnega, cevovodnega, in drugih oblik transporta,
  • medsebojno povezovanje prometnih panog katerega cilj je organizacija hitrega, učinkovitega, varnega in okolju prijaznega prevoza,
  • pomorski podsistem in njegove karakteristike,
  • transportne tehnologije v pomorstvu,
  • pretovorna oprema v pristaniščih in terminalih,
  • postopki ob prihodu ladje v pristanišče,
  • eksploatacija pristanišč in terminalov,
  • tendence razvoja pristanišč in terminalov.
Več...

Cilji in kompetence

Program predmeta je spoznavanje osnovnih značilnosti transportnih sistemov v pomorstvu. Cilj predmeta je spoznati in razumeti osnovne značilnosti in načela delovanja pomorskih sistemov, zlasti pa pristaniškega sistema. Spoznajo se z delom na posameznih terminalih, z delom pomorskega agenta in ostalimi sodelujočimi akterji pri prihodu ladje v pristanišče.

Študenti se seznanijo s temeljnimi definicijami in pogoji za izgradnjo in delovanje pristanišč in terminalov.


Temeljna literatura

  1. Twrdy E.: Transportni sistemi, skripta predavanj, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož

Izvajalci

Predavanja