Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Ladijsko strojništvo
2022/2023

Izbrana poglavja fizike in matematike I


Učni načrt

  • Geometrija in vektorji
  • Funkcije
  • Zaporedja, vrste in limite
  • Odvod in njegova uporaba v kinematiki (zveznost funkcij, hitrost pri premočrtnem gibanju, odvodi, višji odvodi in pospešek)
  • Določeni in nedoločeni integral ter njegova uporaba v kinematiki

 

Pri vsaki temi se prikaže uporaba programa Matlab.

 

Vsebina po IMO Model course 7.04:

(Snov je zajeta v učnih programih srednjih šol, ki jo je študent že osvojil)

 

Izračuni s pozitivnimi in negativnimi števil

Poenostavitev izrazov

Indeksi

Izračuni

Algebra

Trigonometrija

Grafi

Več...

Cilji in kompetence

Namen predmeta je podati osnove matematičnih metod, ki se v mehaniki uporabljajo. Cilj predmeta je, da pri študentu razvije nove sposobnosti reševanja problemov in kritičnega razmišljanja ter ga tako pripravi na nadaljnji študij strokovnih predmetov študijskega programa.

 

Posebnosti: Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-III/1, A-III/2 in A-III/3 ter IMO vzorčnimi tečaji 7.01, 7.02, 7.03 in 7.04.


Temeljna literatura

  1. G.James ‐ Modern Engineering Mathematics, Prentice Hall 2015
  2. Gross et.all. - Engineering Mechanics, Dynamics, Springer, 2014

Izvajalci

Predavanja