Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Ladijsko strojništvo
2022/2023

Tehnične meritve


Učni načrt

Temeljna vsebinska poglavja so:

 • osnove tehniških meritev;
 • osnove krmilne tehnike;
 • meritve temperature in tlaka;
 • merjenje pretoka, hitrosti in nivoja fluidov;
 • zvok in merjenje hrupa; pojem hrupa, definicija jakosti hrupa in učinek hrupa na človeka. Dopustne vrednosti v bivalnih in delovnih prostorih ter sredstva protihrupne zaščite.
 • meritve pomikov in vibracij;
 • merjenje moči (zavorni dinamometri) in vrtilne hitrosti;
 • merjenje napetosti in sil v togih telesih;
 • merjenje vlage;
 • merjenje radioaktivnosti raznih snovi v različnih okoljih, definicija radioaktivnosti in izpostavljenosti radioaktivnemu sevanju. Dopustne vrednosti v bivalnih in delovnih prostorih ter zaščitna sredstva.
 • analiza plinskih komponent;
 • izbrana poglavja iz senzorjev in merilnih naprav.
Več...

Cilji in kompetence

Merjenje je v tehničnih vedah samostojna panoga, ki predstavlja bistvenejši del vsakega razvojno/raziskovalnega ustvarjanja. Zavedanje omejitev točnosti merilnih naprav omogoča študentu tudi kritičen pogled na omejitve sistemov vodenja.  Navsezadnje je treba vsako tezo, vsako konstrukcijo, izvajanje/neizvajanje predpisov (tehničnih, zakonskih) ipd. preveriti z meritvami. Namen predmeta je, da se študentu v zgoščeni obliki prikažejo fizikalne osnove in tehnične izvedbe merskih metod s katerimi se ladijski ali energetski strojnik in tudi navtik v praksi soočajo.


Temeljna literatura

 1. VALIČ, M., Fizikalne meritve, študijsko gradivo, FPP 2000.
 2. DOBOVIŠEK, Ž., Tehniške meritve v strojništvu, Univerza v Mariboru, 1996, 270 str.
 3. HOLMAN, J.P., Experimental methods for engineers, McGraw-Hill, 1994, 616 str. ISBN: 0-07-029666-9.

Izvajalci

Predavanja