Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2023/2024

POGOJI ZA DOKONČANJE



Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal, ter izdelati in zagovarjati diplomsko nalogo.