Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2023/2024

POGOJI ZA VPISSplošna in Vojaška smer:

V prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Pomorsko strojništvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi: 60% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40% točk.

 

Redni in izredni študij

 

Visokošolski strokovni redni in izredni študij ladijskega strojništva se bo izvajal na sedežu fakultete v Portorožu.