Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2023/2024

Strokovna praksa za strojnike (SS)


Učni načrt

Praksa se izvaja v skladu s PROGRAMOM PRAKSE IZ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV VISOKE STROKOVNE IZOBRAZBE ( stopnja izobrazbe VII ) veljavnim od 01.01.2001.
Ladijski strojnik pridobi znanja iz sledečih vsebin dela na ladji ali ploščadi.
•    Priprava goriva in maziva za pogonske stroje
•    Asistenca v plovbni in pristaniški straži
•    Vzdrževanje ladijskega strojnega postroja
•    Spoznavanje podrobnosti vodenja plovbne in pristaniške straže skladno z zahtevami konvencije STCW
•    Spoznavanje podrobnosti izvedbe in delovanja cevovodov za varnost plovbe (kalužni, balastni in protipožarni), kar dokazuje z opisom in skiciranjem
•    Spoznavanje ukrepov za varnost plovbe in varovanje okolja
•    Ravnanje s sredstvi za reševanje
O poteku praktičnega dela mora kandidat voditi dnevnik in ga po končani praksi predložili predstojniku.
Vsebina skladna z vzorčnim programom 7.02:
•    OBLIKOVNE LASTNOSTI IN SISTEM KONFIGURACIJE OPERATIVNE OPREME ZA NADZOR ELEKTRIČNIH MOTORJEV
•    Trifazni izmenični tok motorja
•    Trifazni sinhronski motorji
•    Vpliv različnih frekvenc in napetosti V.C. motorja
•    Nadzor motorja in zaščita
•    IGBT nadzor hitrosti motorja
•    Nadzor hitrosti motorja z tiristorji
•    Trifazni generatorji
•    Trifazni transformatorji
•    Distribucija
•    Zasilno napajanje
- OBLIKOVNE LASTNOSTI VISOKO NAPETOSTNE INSTALACIJE
•    Oblikovne lastnosti visoko napetostne instalacije
•    Varno delovanje visoko napetostne instalacije
- LASTNOSTI PNEVMATSKIH IN HIDRAVLIČNIH KRMILNIKOV
•    Hidravlični krmilniki
•    Pnevmatski krmilniki
- ODPRAVLJANJE TEŽAV ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH REGULACIJSKIH NAPRAV
•    Električna varnost
•    Testiranje naprav
•    Razlaga simbolov vezja
•    Šest stopenjska procedura odpravljanja težav
•    Generacija
•    Glavne električne krmilne naprave
•    Glavni zračni odklopnik
•    Zaščita generatorjev
•    Električni distribucijski sistemi
•    Motorji
•    Zahteve električnih pregledov
•    Kalibracija in prilagoditev oddajnikov in krmilnikov
•    Iskanje napak v krmilnem sistemu
- TESTIRANJE ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH KRMILNIKOV TER VARNOSTNIH NAPRAV
•    Testiranje električnih in elektronskih krmilnikov ter varnostnih naprav
- ODPRAVLJANJE NAPAK NADZORNIH SISTEMOV
•    Testiranje in kalibracija senzorjev in pretvornikov nadzornih sistemov
- PRAKSA V LADIJSKEM STROJNIŠTVU
•    Teoretično znanje
•    Načrtovanje vzdrževanja po ISM kodeksu
- ZAGOTAVLJANJE VARNIH IN UČINKOVITIH POSTOPKOV ZA VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA
•    Praktično znanje
•    Zagotavljanje varnih in učinkovitih postopkov za vzdrževanje in popravila v skladu z 3.1.1
- DETEKCIJA IN IDENTIFIKACIJA VZROKOV MOTENJ, LOKACIJA NAPAK IN UKREPI ZA PREPREČITEV POŠKODB
•    Nenačrtovano vzdrževanje
- INŠPEKCIJA IN PRILAGAJANJE OPREME
•    Inšpekcija in prilagajanje opreme v skladu z 3.1.1
- NEDESTRUKTIVNI PREGLEDI
•    Različne oblike nedestruktivnih pregledov
- VARNA DELOVNA PRAKSA
•    Ocena tveganja
•    Varnostni kriteriji
•    Osebna varnostna zaščita
•    Delovna oprema
•    Varnostna indukcija
•    Protipožarna zaščita
•    Postopki v sili
•    Varno gibanje
•    Sistem varnega dela
•    Vstopanje v zaprte prostore
•    Sistemi dovolilnic za delo
•    Ročno upravljanje
•    Uporaba delovne opreme
•    Dvigala
•    Vzdrževanje strojev
•    Varjenje
•    Barvanje
•    Nevarne substance
•    Glasnost in vibracije

Več...

Cilji in kompetence

•    Študent naj si s praktičnim delom pridobi potrebne izkušnje za samostojno opravljanje vseh dolžnosti, ki po tradiciji in konvenciji STCW spadajo v delokrog častnika trgovske mornarice.
•    Študent, z aktivnim vključevanjem v delovni proces, spozna konkretno delo določenega podjetja iz področja pomorstva in prometa, njeno strukturo, upravljanje, vodenje in nadzor.
Posebnosti: 
Izvajanje učne vsebine med ostalim zajemajo zahteve skladno s predpisi STCW konvencije A-III/1, A-III/2 in priporočili »Chief engineer officer and second engineer officer (Model course 7.02)« International Maritime Organization, London, 2014


Temeljna literatura

Vsa literatura, ki jo je študent uporabljal v času študija.


Izvajalci

Predavanja