Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2023/2024

Tehniška fizika


Učni načrt

 • Kinematika točke
 • Dinamika točke
 • Dinamika sistema točk
 • Osnove statike
 • Dinamika trdnega telesa
 • Osnove hidrostatike in hidrodinamike
 • Osnove nihanja in valovanja
 • Geometrijska optika
Več...

Cilji in kompetence

Namen predmeta je podati osnove mehanike in matematičnih metod, ki se v mehaniki uporabljajo. Cilj predmeta je, da pri študentu razvije nove sposobnosti reševanja problemov in kritičnega razmišljanja ter ga tako pripravi na nadaljnji študij strokovnih predmetov študijskega programa. Del vaj se izvaja na računalnikih s programom Matlab.

Posebnosti: Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-III/1, A-III/2 in A-III/3 ter IMO vzorčnimi tečaji 7.01, 7.02, 7.03 in 7.04.


Temeljna literatura

 1. R. Kladnik, Visokošolska fizika, 1. del, Mehanika in Termodinamika
 2. R. Kladnik, Visokošolska fizika, 2. del, Elektrika in Optika
 3. Gross et.all, Engineering Mechanics, Dynamics, 2014
 4. R.C.Hibbeler, Fluid Mechanics, Pearson, 2015

Izvajalci

Predavanja