Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2023/2024

Numerične metode v tehniki


Učni načrt

Napake pri numerični analizi

Sistemi linearnih algebrajičnih enačb

Interpolacija

Reševanje algebrahjičnih enačb

Numerično odvajanje

Numerično integriranje

Reševanje navadnih diferencialnih enačb

Dvotočkovni robni problem

Problem lastnih vrednosti

Optimizacija

Več...

Cilji in kompetence

Namen predmeta je

  • spoznati študenta z osnovnimi numeričnimi metodami, ki se uporabljajo pri reševanju realnih inžinerskih problemov.
  • spoznati z programskim okoljem MATLAB.

Temeljna literatura

  1. Bohte Z., Numerične metode. DMFA, Ljubljana 1991.
  2. Zakrajšek, E. Uvod v numerične metode, druga izdaja, DMFA Slovenije, Ljubljana, 2000
  3. Petrišič J., Uvod v MATLAB: za inženirje, Fakulteta za strojništvo,2013
  4. Kiusalaas J., Numerical Methods in Engineering with MATLAB, Cambridge UP 2005

Izvajalci

Predavanja