Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2023/2024

Tehniška mehanika 2


Učni načrt

Dinamika

 • Gibanje togega telesa v ravnini: sila in pospešek
 • Gibanje togega telesa v ravnini: energija in impulz
 • trki

Nihanja

 • nihaja sistema z 1 prpstostno stopnjo: prosta nihanja, dušena nihanja, vzbujana nihanja

Hidromehanika

 • gibanje fluida, ohranitev mase, Bernulijeva enačba
 • pretok po ceveh
 • pretok po kanalih
Več...

Cilji in kompetence

Namen predmeta je spoznati študenta z uporabo načel dinamike in hidromehanike pri reševanju inžinerskih problemov. Poleg tega naj bi se študent spoznal tudi z uporabo programskimi orodji  namenjenim modeliranju in simulacijam dinamičnih in hidromehanskih problemov.


Temeljna literatura

 1. Boltežar M: Mehanska nihanja – 1.del, druga izdaja, Fakulteta za strojništvo, 2010
 2. Muršič, M: Osnove thenhiške mehanike 2: Kinetika, Slovensko društvo za mehaniko, Ljubljana, 1993
 3. Muršič, M: Osnove thenhiške mehanike 3: Dinamika, Slovensko društvo za mehaniko, Ljubljana, 1993
 4. Slavič J: Dinamika, mehanska nihanja in mehanika tekočin, 2014
 5. Stropnik J: Hidromehanika, zbirka nalog z rešitvami, Fakulteta za strojništvo
 6. Hibbeler R., Engineering Mechanics: Dynamics , Pearson; 14th edition, 2015
 7. Cengel Y., Cimbala J., Fluid Mechanics Fundamentals and Applications McGraw-Hill Education, 3rd edition, 2013
 8. White, F.M., Fluid Mechanics, McGraw-Hill College, 8th Education, 2015

Izvajalci

Predavanja