Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2023/2024

Hidravlika in pnevmatika


Učni načrt

Uvod v hidravliko:

 • prednosti, slabosti, področja uporabe,
 • teoretične osnove/zakonitosti,
 • hidravlične kapljevine in njihove lastnosti, vrste in razlogi za obrabo znotraj hidravličnih sestavin.

Notranje puščanje:

 • kolobarjaste reže,
 • kovinsko tesnjenje,
 • vplivni parametri, izračun,
 • nepravilnost oblike krožnice in valja hidravličnih drsno-tesnilnih elementov,
 • hrapavost,
 • aksialne in radialne sile znotraj hidravličnih sestavin.

Čistoča hidravličnih kapljevin in filtracija:

 • povezava čistoče in filtracije z vzdrževanjem,
 • kriteriji stabilnosti hidravličnih sistemov,
 • vrste in viri nečistoč,
 • razlogi za okvare hidralvičnih sistemov,
 • standardi,
 • načini merjenja.

Črpalke s konstantno in spremenljivo iztisnino:

 • razlike med hidrostatičnimi in hidrodinamičnimi črpalkami,
 • vrste in karakteristike hidrostatičnih črpalk,
 • krmiljene črpalke in osnovne izvedbe krmilja,
 • simboli.

Hidravlični valji in vrste tesnjenja:

 • vrste in konstrukcijske značilnosti hidravličnih valjev,
 • simboli,
 • trajnostni testi HV,
 • vrste tesnil,
 • statično in dinamično tesnjenje,
 • vgradnja, materiali, …

Potni in protipovratni ventili:

 • delitev po funkciji in konstrukcijskih rešitvah,
 • načini vkrmiljenja,
 • vrste prekritij,
 • simboli,
 • način vgradnje,
 • vertikalno veriženje,
 • dvostopenjski,
 • dušenje prekrmiljenja,
 • hidrologični ventili.

Tlačni in tokovni ventili:

 • tlačni omejilini in tlačni reducirni ventili,
 • eno- in dvostopenjski,
 • dušenje prekrmiljenja,
 • različne konstrukcijske rešitve,
 • načni regulacije pretoka,
 • zaslonke in dušilke,
 • povratno-dušilni ventili,
 • ventili s tlačno kompenzacijo,
 • delilniki toka,
 • simboli.

Zvezno-delujoči ventili:

 • prednosti uporabe zveznih ventilov,
 • krmiljenje / regulacija,
 • vrste prekritij,
 • prehodna funkcija, Bodejev diagram ventila,
 • izračun pretoka,
 • Diether nihanje,
 • digitalna hidravlika,
 • simboli,
 • vrste proporcionalnih ventilov,
 • preračuni pretoka,
 • tlačna tehtnica,
 • nastavitev PID parametrov,
 • vrste servo-ventilov.

Pomožne hidravlične sestavine:

 • hidravlični rezervoarji in njihova oprema,
 • cevovodi: gibke cevi, način pritrditve, cevni priključki, spoji, sheme cevnega razvoda, filtri in filtracija

Uvod v pnevmatiko:

 • osnovni pojmi v pnevmatiki,
 • teoretične osnove,
 • izkoristek,
 • prednosti in slabosti.

Primarne in izvršilne pnevmatične sestavine:

 • vrste in način delovanja kompresorjev;
 • regulacija komprimiranega zraka,
 • pnevmatični valji: enostransko in dvostransko delujiči, večstopenjski, tandemski, membranski, z mehom, telskopski in udarni,
 • rotacijski in zasučni pnevmatski motorji,
 • tesnila,
 • končno dušenje.

Pnevmatski ventili:

 • delitev po funkciji,
 • konstrukcijske izvedbe,
 • načini vkrmiljenja ventilov, eno- in dvostopenjski,
 • razlike med sedežnimi in drsniškimi ventili,
 • izvedbe potnih ventilov,
 • izvedbe ventilov s tesnili,
 • digitalni pnevmatski ventili.

Zapirni, tokovni in tlačni pnevmatski ventili:

 • izvedbe protiovratnih ventilov,
 • povratno-dušilni ventili,
 • krmiljeni protipovratni in logični ventili,
 • zaporednostni tlačni ventili,
 • reducirni ventili,
 • zakasnitveni ventili,
 • ventilske letve, bloke, okotki in integrirani ventili.

Priprava zraka, vakuumska tehnika, kombinirane delovne naprave in ostale pnevmatske sestavine:

 • kvaliteta zraka v povezavi z ISO 8573-1,
 • sušenje zraka,
 • pripravna enota, filtracija, naoljevanje,
 • osnove vakuumske tehnike,
 • tlačne posode,
 • cevne povezave in spoji,
 • tesnila,
 • pnevmatične kombinirane naprave.

Pnevmatična vezja:

 • neposredno in posredno krmiljenje,
 • zakasnitev vklopa/izklopa,
 • diagram gibov,
 • tlačno odvisno krmiljenje,
 • taktna veriga,
 • dvoročni vklop,
 • VDMA in kaskadna metoda.

Napredna pnevmatična regulacija, simboli, simulacije in sodobne aplikacije:

 • Krmilno-nadzorne enote,
 • spominsko-programabilno krmiljenje,
 • industrijski računalnik,
 • vrste industrijskih komunikacij za krmiljenje pnevmatike,
 • 1D in 3D simulacije pnevmatičnih vezij in sestavin,
 • pnevmatika in bionika.
Več...

Cilji in kompetence

Študentu zagotoviti znanje o uporabi tekočine v pomorsku in širše v industriji.

Študentom omogočiti razumevanje fluidne tehnike, ki se uporablja v sodobnem industrijskem elektroenergetskem sistemu.

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2, A III/1, A III/2  in priporočili  »Master and Chief Mate (Model course 7.01)« in »Officer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«, "Chief engineer officer and second engineer officer (Model course 7:02)" and "Officer and charge of an engineering watch (model course 7:04)

Cilji:

1.Spoznati fizikalne zakonitosti povezane s hidravliko in pnevmatiko

2.Spoznati vpliv čistoče in ostalih parametrov kapljevine / zraka na delovanje hidravlike/pnevmatike

3. Spoznati osnovne matematične modele za preračun hidravličnih in pnevmatičnih sistemov

4.Spoznati pomembnejše hidravlične sestavine

5.Spoznati pomembnejše pnevmatične sestavine

6.Spoznati hidravlične in pnevmatične simbole in način risanja shem

Kompetence:

1.Sposobnost izbire ustreznega prenosa energije: hidravlika / pnevmatika glede na okoliščine.

2. Sposobnost analize vhodnih parametrov in iskanja ustreznega koncepta hidravličnega /pnevmatičnega pogona.

3. Sposobnost uporabe matematičnih modelov za dimenzioniranje ustreznih hidravličnih / pnevmatičnih sestavin.

4. Sposobnost in razumevanje timskega dela v procesu razvoja hidravličnih in pnevmatičnih sistemov.

5. Sposobnost organizacije in vodenja vzdrževanja na hidravličnih in pnevmatičnih  sistemih.


Temeljna literatura

 1. Pezdirnik J., Majdič F. Hidravlika in pnevmatika : zapiski za predavanja. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 201 381 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12024603]
 2. D. Findeisen, S. Helduser, Ölhydraulik: Handbuch der hydraulischen Antriebe und Steuerungen, 6. Auflage, Springer Verlag, 2015
 3. Esposito, A.: Fluid Power with Applications, Prentice-Hall, 2000. - Izbrana poglavja.
 4. Pezdirnik J., Majdič F. Krmiljene črpalke in hidravlični motorji ter hidrostatični pogoni : seminarsko gradivo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2006.  [COBISS.SI-ID 9562651]

Izvajalci

Predavanja