Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2023/2024

Strokovna praksa za strojnike (VS)


Učni načrt

Praksa se izvaja v skladu s PROGRAMOM PRAKSE IZ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV VISOKE STROKOVNE IZOBRAZBE ( stopnja izobrazbe VII ) veljavnim od 01.01.2001.

Ladijski strojnik pridobi znanja iz sledečih vsebin dela na ladji ali ploščadi.

 • Priprava goriva in maziva za pogonske stroje
 • Asistenca v plovbni in pristaniški straži
 • Vzdrževanje ladijskega strojnega postroja
 • Spoznavanje podrobnosti vodenja plovbne in pristaniške straže skladno z zahtevami konvencije STCW
 • Spoznavanje podrobnosti izvedbe in delovanja cevovodov za varnost plovbe (kalužni, balastni in protipožarni), kar dokazuje z opisom in skiciranjem
 • Spoznavanje ukrepov za varnost plovbe in varovanje okolja
 • Ravnanje s sredstvi za reševanje

O poteku praktičnega dela mora kandidat voditi dnevnik in ga po končani praksi predložili predstojniku.

Vsebina skladna z vzorčnim programom 7.02:

- PRAKSA V LADIJSKEM STROJNIŠTVU

  • Teoretično znanje
  • Načrtovanje vzdrževanja po ISM kodeksu

- ZAGOTAVLJANJE VARNIH IN UČINKOVITIH POSTOPKOV ZA VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA

  • Praktično znanje
  • Zagotavljanje varnih in učinkovitih postopkov za vzdrževanje in popravila v skladu z 3.1.1

- DETEKCIJA IN IDENTIFIKACIJA VZROKOV MOTENJ, LOKACIJA NAPAK IN UKREPI ZA PREPREČITEV POŠKODB

  • Nenačrtovano vzdrževanje

- INŠPEKCIJA IN PRILAGAJANJE OPREME

  • Inšpekcija in prilagajanje opreme v skladu z 3.1.1

- NEDESTRUKTIVNI PREGLEDI

  • Različne oblike nedestruktivnih pregledov

- VARNA DELOVNA PRAKSA

  • Ocena tveganja
  • Varnostni kriteriji
  • Osebna varnostna zaščita
  • Delovna oprema
  • Varnostna indukcija
  • Protipožarna zaščita
  • Postopki v sili
  • Varno gibanje
  • Sistem varnega dela
  • Vstopanje v zaprte prostore
  • Sistemi dovolilnic za delo
  • Ročno upravljanje
  • Uporaba delovne opreme
  • Dvigala
  • Vzdrževanje strojev
  • Varjenje
  • Barvanje
  • Nevarne substance
  • Glasnost in vibracije
Več...

Cilji in kompetence

 • Študent naj si s praktičnim delom pridobi potrebne izkušnje za samostojno opravljanje vseh dolžnosti, ki po tradiciji in konvenciji STCW spadajo v delokrog častnika trgovske mornarice.
 • Študent, z aktivnim vključevanjem v delovni proces, spozna konkretno delo določenega podjetja iz področja pomorstva in prometa, njeno strukturo, upravljanje, vodenje in nadzor.

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine med ostalim zajemajo zahteve skladno s predpisi STCW konvencije A-III/1, A-III/2 in priporočili »Chief engineer officer and second engineer officer (Model course 7.02)« International Maritime Organization, London, 2014.


Temeljna literatura

Vsa literatura, ki jo je študent uporabljal v času študija.


Izvajalci

Predavanja