Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2023/2024

Vibracije in nihanja ladij


Učni načrt

  • Osnove teorije nihanja: sinusno nihanje, dušeno nihanje, lastne frekvence in modeliranje merskih podatkov;
  • Nihanja v trdni snovi: zvezna slika na primerih enostavnih nosilcev, z obliko podobno ladijskemu trupu v okviru Euler-Bernoulli teorije nosilcev;
  • Nihanja v trdni snovi: diskretna slika in metoda končnih elementov na primerih enostavnih in bolj zahtevnih oblik nosilcev, z obliko podobno ladijskemu trupu v okviru Euler-Bernoulli teorije nosilcev;
  • Propeler kot vir vibracij: izpeljava osnovnih principov za določitev sil na propelerju, ki izzovejo vibracijska stanja;
  • Podvodno širjenje vibracij: izpeljava osnovnih principov širjenja zvoka v vodi in ovrednotenje jakosti;
  • Analiza ladijskih vibracij: lastni nihajni načini ladijske celotne konstrukcije, hidrodinamična dodana masa, vibracije nadgradnje, vibracije ladijskih strojev (glavni in pomožni), vibracije propelerja, vibracije kavitacije propelerja;
Več...

Cilji in kompetence

Namen predmeta je podati osnove mehanike ladijskih vibracij. Cilj predmeta je, da pri študentu razvije nove sposobnosti reševanja problemov in kritičnega razmišljanja ter ga tako pripravi na razumevanje  in reševanje problemov s področja ladijskih vibracij. Del vaj se izvaja na računalnikih.


Temeljna literatura

  1. W.S. Vorus, Vibrations, The principles of naval architecture series, SNAME, 2010
  2. S.S. Rao, Mechanical vibrations in SI Units, Pearson, 2018
  3. R.E.D. Bishop & V.G. Price, Hydroelasticity of ships, CUP, 1979
  4. Y. Okumoto et. all, Design of Ship Hull Structures: A Practical Guide for Engineers, Springer, 2009

Izvajalci

Predavanja