Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2023/2024

Ladijski motorji (PS)


Učni načrt

Omejenost energetskih virov. Nafta in plin, alternativni viri in pretvorbe. Termo­di­namične zakonitosti energetskih pretvorb, meje izkoristkov.

Idealni delovni procesi. Vplivi na izkoristek, primerjava med nji­mi. Joulov proces plinskih turbin in princip delovanja ter karakteristike pri uporabi v pomorstvu, pomen regeneracije za izkoristek. Razlike med idealnim in realnim delovnim procesom batnih motorjev. Delovanje dvo- in štiritaktnih motorjev. Temelji dizelskega zgorevanja v motorju. Klasični in sodobni principi vbriz­gavanja in tvorbe curka, skupni vod, elektronsko krmiljenje. Polnjenje in dodatno pol­njenje dvo- in štiritaktnih motorjev. Bistvo ročičnega mehanizma, sile, trd­nost, vibra­cije. Osnove zgradbe motorjev, elementi in gradiva. Toplotna obremenitev raznih delov. Trenje, mazanje, razmere pri batnih obročkih, teorija drsnih ležajev. Razna potrebna olja na ladji, vpliv goriva na olje. Žveplo v gorivu. Izpušne emisije, ukre­pi za zmanjševanje, obdelava izpuha.  Obrato­valno polje in karak­teristike, ujemanje s potrebami porabnika. Pričakovane moči pogonskih strojev za različne ladje. Upori vožnje, interakcija ladja-propeler-motor, težek in lahek propeler. Vpliv vrste propulzije na izbiro motorja: fiksni vijak, CPP vijak, električni pogon, azimut pogon, Voith-Schnei­derjev sklop, Shottel sklop, jet pogon. Kavitacijski problemi.

Vsebina iz vzorčnega programa 7.01:

NAČELA DELOVANJA LADIJSKEGA POSTROJENJA

Več...

Cilji in kompetence

Povečati splošno tehnično izobrazbo o energetskih pretvorbah v toplotnih strojih, principih in delovanju pogonskih strojev na ladjah, vrstah propulzije, ter zgradbi in delovanju ladijskih motorjev, saj poveljnik ladje pogosto že neposredno upravlja z motorjem in jih mora vsaj funkcionalno poznati.

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/2 in priporočili  »Master and Chief Mate (Model course 7.01)«, International Maritime Organization, London, 2014


Temeljna literatura

  1. Zgonik M.:  Ladijski pogonski stroji I, FPP 2005, 233 strani
  2. Zgonik,M. :  Motorji, FPP 2006 , 290 strani
  3. Zgonik, M.:  Inženirstvo v prometu, FPP 2005, 262 strani
  4. Zgonik, M. Energetika in pogonski stroji. Portorož: Visoka pomorska  in prometna šola, 1995. 229 str., ilustr. ISBN 961-6044-12-5.
  5. B.Challen, R.Baranescu: Diesel Engine Reference Book, SAE 1999, ISBN 0768004039
  6. Pounder's Marine Diesel Engines, B&H, 1997,  ISBN 0750600780

Izvajalci

Predavanja