Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Inženirska grafika in dokumentacija


Učni načrt

  • Osnove opisne geometrije: risanje simetral daljic in kotov, risanje mnogokotnikov, vrste pogledov, točka, premica, ravnina, prava velikost daljice in lika, preseki,
  • Prikaz geometrijskih teles, preseki geometrijskih teles z ravnino,
  • Projekcijsko risanje. Ortogonalna projekcija, aksonometrična projekcija,
  • Tehniško risanje: pravila tehniškega risanja v strojništvu, elektrotehniki, gradbeništvu in prometu, 
  • Kotiranje, Označevanje kakovosti površin,
  • Tolerance in ujemi.

Izvajalci

Predavanja

Vsebina predmeta se nahaja v spletni učilnici Moodle@FPP - IGD