Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Tehnična mehanika


Učni načrt

  • Kinematika (kinematika točke, kinematika togega telesa)
  • Dinamika ( dinamika točke, dinamika sistema točk, dinamika togega telesa, impulzivno gibanje in trki, mehanska nihanja)
  • Statika  (sila, navor, ravnotežje togega telesa v ravnini,  trenje, preprosti stroji)

 

Pri vsaki temi se prikaže uporaba programa Matlab.

Več...

Cilji in kompetence

Namen predmeta je, da se študent spoznajo in pridobijo temeljna znanja s področja statike, kinematike in dinamike.


Temeljna literatura

  1. G.James ‐ Modern Engineering Mathematics, Prentice Hall 2015
  2. Gross et.all. - Engineering Mechanics, Dynamics, Springer, 2014
  3. Gross et.all. - Engineering Mechanics, Statics, Springer, 2014

Izvajalci

Predavanja