Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Izbrana poglavja fizike in matematike II


Učni načrt

  • Kinematika točke
  • Dinamika točke
  • Dinamika sistema točk
  • Osnove statike
  • Dinamika trdnega telesa
  • Osnove hidrostatike in hidrodinamike
  • Osnove nihanja

 

Pri vsaki temi se prikaže uporaba programa Matlab.

Več...

Cilji in kompetence

Namen predmeta je podati osnove mehanike in matematičnih metod, ki se v mehaniki uporabljajo. Cilj predmeta je, da pri študentu razvije nove sposobnosti reševanja problemov in kritičnega razmišljanja ter ga tako pripravi na nadaljnji študij strokovnih predmetov študijskega programa. Del vaj se izvaja na računalnikih s programom Matlab.

 

Posebnosti: Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-III/1, A-III/2 in A-III/3 ter IMO vzorčnimi tečaji 7.01, 7.02, 7.03 in 7.04.


Temeljna literatura

  1. Gross et.all, Engineering Mechanics, Dynamics, 2014
  2. R.C.Hibbeler, Fluid Mechanics, Pearson, 2015

Izvajalci

Predavanja