Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Transportna in manipulacijska sredstva


Učni načrt

 • Opredelitev transportnih in manipulacijskih sredstev: opredelitev transportnih sredstev kot podsistema prometnega sistema, opredelitev manipulacijskih sredstev, področja uporabe transportnih in manipulacijskih sredstev.
 • Tehnične in tehnološke karakteristike transportnih sredstev v cestnem prometu
 • Tehnične in tehnološke karakteristike transportnih sredstev v železniškem prometu.
 • Tehnične in tehnološke karakteristike transportnih sredstev v vodnem (pomorskem in rečnem) prometu.
 • Tehnične in tehnološke karakteristike transportnih sredstev v zračnem prometu.
 • Tehnične in tehnološke karakteristike manipulacijskih sredstev, značilnosti manipulacijskih sredstev glede na vrsto tovora ter tovorne enote (palete, ISO zabojniki, intermodalne tovorne enote).
 • Karakteristike transportnih in manipulacijskih sredstev v intermodalnem in kombiniranem transportu.
 • Karakteristike transportnih in manipulacijskih sredstev v cevovodnem in žičničniškem prometu.
 • Pravilno natovarjanje in pritrjevaje tovora.
 • Vzdrževanje transportnih in manipulacijskih sredstev.
 • Analiza karakteristik transportnih in manipulacijskih sredstev s prometnega, energetskega, okoljevarstvenega in prometnovarnostnega vidika.
Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na poznavanje temeljnih karakteristik in eksploatacije transportnih in manipulacijskih sredstev:

 • v kopenskem (cestnem, železniškem), vodnem (pomorskem,  rečnem), zračnem, cevovodnem in žičniškem prometu,
 • pri manipulacijah posameznih vrst tovora in tovornih enot
 • v tovornem, potniškem in intermodalnem prometu,
 • pri natovarjanju tovora in njegovem pritrjevanju, 
 • pri vzdrževanju,
 • ter z vidika porabe energije in vpliva na okolje in varnost.

Temeljna literatura

 1. Van Dokkum, K.: Ship Knowledge, A Modern Encyclopedia, DOKMAR, 2003, 416 str. ISBN: 90‐5961‐006‐7
 2. Mavrin, I.: Prekrcajna mehanizacija : transporteri, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1997, 109 str.  ISBN 953‐6221‐61‐6
 3. Vuchic, V., R.: Urban transit systems and technology, John Wiley & Sons, 2007, 602 str., ISBN 978‐0‐471‐75823‐5

Izvajalci

Predavanja