Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Informatika v prometu


Učni načrt

Temeljne vsebine vključujejo: poznavanje sodobne IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije), računalniških sistemov, poslovnih informacijskih sistemov in podatkovnih baz, načinov prenosa podatkov in vrst računalniških omrežij, sistemov za računalniško izmenjavo podatkov, osnovnih konceptov in oblik e‐poslovanja (s poudarkom na e-logistiki), vloge internetnega omrežja v poslovanju sodobnih podjetij, ekspertnih sistemov in informacijske tehnologije v transportu, prometu in (transportni) logistiki. 

Pri vajah se naučijo oblikovati in urejati zahtevnejše dokumente, predvsem pa je poudarek na naprednejši obdelavi podatkov v elektronskih preglednicah, izdelavi različnih grafičnih prikazov podatkov ter uporabi vrtilnih tabel in vrtilnih grafikonov. Naučijo se tudi naprednejšega poizvedovanja nad podatki v relacijski podatkovni bazi.

Več...

Cilji in kompetence

Študenti naj bi bili sposobni opredeliti osnovne značilnosti, delovanje, načine in primere uporabe posameznih oblik informacijsko komunikacijske tehnologije, s poudarkom na transportni, prometni in logistični dejavnosti. 

Sposobni naj bi bili naprednejše uporabe Excela, poleg tega pa znali s poizvedovalnim jezikom SQL izvesti zahtevnejše poizvedbe v podatkovni bazi.


Temeljna literatura

  1. Vatovec Krmac, E.: Računalništvo in informatika - izbrana poglavja. 2006, UL FPP Portorož, 208 str. ISBN: 961-6044-77-X.
  2. Krmac, E. Računalništvo in informatika – zapiski predavanj. 2020, UL FPP Portorož.
  3. Schneider, G.M., Gersting, J.L. Invitation to computer science. 8th Edition. 2019, Cengage.
  4. dodatna literatura (v knjižni obliki ali dosegljiva preko svetovnega spleta)/additional literature (books or web).

Izvajalci

Predavanja