Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

SPLOŠNI PODATKI



Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika, ki:  

  • traja 3 leta oziroma 6 semestrov,
  • je ovrednoten s 180 ECTS,
  • ima šest izbirnih sklopov (nabor izbirnih predmetov po posamezni prometni panogi), in sicer:
  • Pomorski (izbor treh izbirnih predmetov),
  • Cestni (izbor treh izbirnih predmetov),
  • Splošni (izbor štirih izbirnih predmetov),
  • Železniški (zgolj en izbirni predmet),
  • Zračni (zgolj en izbirni predmet),
  • Logistični (izbor treh izbirnih predmetov).

Predstavitvena brošura.