Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Matematične metode II


Učni načrt

  • Določeni integral
  • Diferencialne enačbe
  • Funkcije več spremenljivk
  • Vektorji v prostoru
  • Linearna algebra
Več...

Cilji in kompetence

Študent se mora usposobiti, da bo z osvojenim znanjem reševal lažje, konkretne in praktične primere iz področja tehnologije prometa. Usposobiti se mora za spretnosti uporabe domače literature in drugih virov, za interpretiranje podatkov, za uporabo različnih postopkov pri identifikaciji in reševanju problemov.


Temeljna literatura

  1. Turnšek, Tehniška matematika, 2. dopolnjena izdaja, Fakulteta za strojiništvo, Ljubljana, 2007, 306 str., ISBN 978‐961‐6536‐20‐2
  2. Vidav, Višja matematika I, DMFA Založništvo, 2008, Ljubljana, 477 str., ISBN 978‐961‐212031‐3
  3. R. Jamnik, Matematika, DMFA Založništvo, 2008, Ljubljana, 527 str. ISBN 978‐961‐212‐1228
  4. P. Mizori‐Oblak, Matematika za študente tehnike in naravoslovja I in II, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2001, ISBN 961‐6238‐07‐8

Izvajalci

Predavanja