Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Strokovna angleščina I


Učni načrt

 • strokovna besedila iz prometne tehnologije in transportne logistike;
 • izločevanje prometnega in transportnega izrazja iz prometne tehnologije in transportne logistike;
 • strokovna terminologija prometne tehnologije in transportne logistike, pojasnjena in prikazana v spletnih virih ter razložena v angleških eno‐ in dvojezičnih spletnih slovarjih.
 • vaje iz rabe prometnega in transportnega besedišča, ki se uporablja v izbranih enciklopedičnih člankih, strokovnih priročnikih in revijah za prometno tehnologijo in transportno logistiko, na internetnih straneh ter v nekaterih natisnjenih publikacijah s strokovno vsebino;
 • postopni pregled glavnih slovničnih poglavij iz angleške slovnice in jezikovne vaje z vsebino iz prometne tehnologije in transportne logistike.
Več...

Cilji in kompetence

Učni cilji predmeta so:

 • spodbujati študente, da razvijejo jezikovne spretnosti slušnega in bralnega razumevanja ter obenem ustnega in pisnega izražanja, tako da se posledično zmorejo dobro izraziti v strokovni angleščini;
 • pri študentih zbujati radovednost s pomočjo izbranih vsebin iz prometne tehnologije in transportne logistike;
 • opogumljati študente, da pristopiti k problemu z različnih stališč;
 • predstaviti študentom, kako naj se sporazumevajo v tipičnih govornih položajih, ki se pojavljajo v prometni tehnologiji in transportni logistiki;
 • spodbujati študente spoznavati in praktično uporabljati strokovno terminologijo s področij prometne tehnologije in sodobne transportne logistike.

Temeljna literatura

 1. Izbor gradiv in spletnih virov – dostopno v digitalnem zvezku za SANG 1
 2. Jurković, Violeta; Harsch, Rick. 2004. Routes to Traffic English. Portorož: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet. ISBN: 961‐6044‐65‐6
 3. Šega, Lidija. 1997. Veliki moderni angleško‐slovenski poslovni slovar. Ljubljana: Cankarjeva založba. ISBN: 961‐231‐051‐3

Izvajalci

Predavanja