Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Medicina za pomorce


Učni načrt

Človeško telo in njegova funkcija. Infekcijske bolezni, vključno s tropskimi boleznimi. Možnosti zastrupitve. Poškodbe in rane. Osnove medicinskega pregleda na ladji. Diagnosticiranje in zdravljenje. Pharmacologija glede na sredstva, s katerimi razpolaga ladja. Higiena na ladji.  Dezinfekcija. Dezinsekcija. Zahteve mednarodne deklaracije o zdravju. Cepljenje. Administracija v zvezi z zdravstvom.

Praktična uporaba Mednarodnega priročnika ladijske medicine in MFAG. Nudenje prve pomoči. Praktični postopki s poškodovanci. Postopki oživljenja. Blažitev bolečine. Praktično opravljanje pregledov. Postavljanje diagnoze in postopki z bolnikom ob upoštevanju zunanjih zdravniških nasvetov(Radio-medico). Mednarodni kod označb (poglavje medicine). Postopki v specialnih situacijah, kot alkohol, droga, problemi z zobmi, rojstvo otroka. Transport bolnika ali poškodovanca, vključno s transportom helikopterja. Smrt na morju.

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.03:

 • Raba prve pomoči na ladji

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.01:

 • Mednarodni zdravstveni vodič za ladje
 • Mednarodni signalni kodeks (poglavje o medicini)
 • Priročnik medicinske prve pomoči, za nesreče z nevarnimi tovori

 

Vsebina iz vzorčnega programa 1.13:

 • Prva pomoč (poslušano pri predmetu Mornarske veščine)

 

Vsebina iz vzorčnega programa 1.14:

 • Takojšnji odziv ponesrečencu
 • Oprema prve pomoči
 • Sestava telesa in njegove funkcije
 • Nevarnost zastrupitve na ladji
 • Pregled pacienta
 • Poškodbe hrbtenice
 • Opekline, oparine, pliv vročine in mraza
 • Zlomi, dislociranje in poškodbe mišic
 • Medicinska pomoč rešenim osebam; stiska, hipotermija in izpostavljenost mrazu
 • Radijski zdravniški nasveti
 • Farmakologija
 • Sterilizacija
 • Srčni zastoj, utopitev in zadušitev
 • Psihološke / Psihiatrične težave

 

Vsebina iz vzorčnega programa 1.15:

 • Prva pomoč
 • Skrb za poškodovance
 • Vidiki zdravstvene oskrbe
 • Bolezni
 • Zloraba drog in alkohola
 • Zobozdravstvena oskrba
 • Ginekologija in nosečnost
 • Medicinska pomoč rešenim osebam; stiska, hipotermija in izpostavljenost mrazu
 • Smrt na morju
 • Varstvo okolja na ladji
 • Preventiva boleznim
 • Vodenje evidence
 • Zdravila in medicinski pripomočki
 • Kirurška oprema, instrumenti in materiali
Več...

Cilji in kompetence

Usposobiti bodoče častnike trgovske mornarice za samostojno nudenje nujne medicinske pomoči ter s pomočjo uporabe priročnika in telemedicinskega svetovanja stabilizirajo in negujejo pacijenta do obnovitve optimalnoge zdravstvenega stanja ali dostopnosti več nivojev medicinske nege v skladu s poglavljem VI/4-2 STCW konvencije. 

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2 inpriporočili  »Master and chief mate (Model course 7.01)« in »Offircer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«, London, 2014, (Model course 1.13), (Model course 1.14) in (Model course 1.15),   International Maritime Organization, London


Temeljna literatura

 1. ELEMENTARY FIRST AID (Model Course 1.13 plus Compendium)London, 2000,  ISBN: 9280161172
 2. MEDICAL CARE (Model Course 1.15 plus Compendium) London, 2000, ISBN: 9280161202
 3. MEDICAL FIRST AID (Model Course 1.14 plus Compendium)London, 2000, ISBN: 9280161180

Izvajalci

Predavanja