Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Prevozno pravo


Učni načrt

Temeljne značilnosti prevoznega prava. Splošno o prevozni pogodbi. Pomorski prevozi. Letalski prevozi. Železniški prevozi. Cestni prevozi. Multimodalni prevozi. Splošno o transportnih zavarovanjih.

Več...

Cilji in kompetence

Poznavanje obligacijskega prevoznega prava vključno z vsemi vrstami prevoznih pogodb.


Temeljna literatura

  1. PAVLIHA, Marko, VLAČIČ, Patrick, OBLAK, Karla (avtor, avtor dodatnega besedila). Prevozno pravo : pogodbe o prevozu tovora, potnikov in prtljage. 3., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. 424 str., ilustr. ISBN 978-961-247-347-1. [COBISS.SI-ID 287824896], kategorija: SU (S) (nova izdaja).

Izvajalci

Predavanja