Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Špedicija


Učni načrt

 • definirati pojem špedicija, logistika, oskrbovalna veriga, upravljanje oskrbovalne verige.
 • opredeliti vloge logistične verige v oskrbovalni verigi ter vloge špediterja oz. logističnega operaterja pri upravljanju logistične verige.
 • navesti ter podrobno opisati špediterske storitve.
 • opredeliti vlogo ter izvajati naloge špediterja pri transportu, carinjenju, skladiščenju in zavarovanju.
 • navesti domače in mednarodne špediterske organizacije in združenja, njihov pomen in ključne naloge.
 • navesti pomen, način formiranja Incoterms klavzul 2020. Našteti ter prepoznate razlike med Incoterms klavzulami 2020.
 • navesti pravne vire za področje špedicije ter poznavati njihovo vsebino.
 • definirati pojem pomorski agent, pomorsko agencijski posli.
 • klasificirati pomorske agente.
 • navesti ter podrobno opisati naloge pomorskih agentov.
 • opisati ter pokazati dokumentacijo v primeru pomorsko agencijskih poslov.
 • izvedba zunanjega izvajanja logističnih storitev.
Več...

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je predstavitev osnovnih znanj, ki so potrebna za opravljanje kvalitetnega dela špediterjevega dela.

Pridobljena znanja iz tega predmeta omogočajo študentom neposredno visoko strokovno in vodstveno delo v organizacijah, ki se ukvarjajo s špedicijo. Poleg tega pa omogočajo študentom tudi uspešno opravljanje del v podjetjih, ki imajo potrebo po storitvah špedicije za opravljanje svoje primarne dejavnosti.


Temeljna literatura

 1. Čok, Z.: Pomorski agent, vezni člen v verigi pomorskih prevozov in prekomorske trgovine, Koper, 2012
 2. Borčić, V.: Pomorski agent, Rijeka, 1998
 3. Incoterms 2010 by the International Chamber of Commerce (ICC), GZS, Ljubljana, 2011
 4. www.fu.gov.si

Izvajalci

Predavanja