Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Pristanišča in terminali


Učni načrt

Pristanišča kot člen logističnih verig, vloga pristanišč v mednarodni pomorski menjavi, delitev in funkcije pristanišč, značilnosti posameznih terminalov znotraj pristanišč, tehnologija dela na terminalih, zaledni terminali.

Več...

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je obvladovanje  teoretičnih osnov s katerimi se srečujejo pri delu v pristaniščih. Predmetno specifične kompetence predmeta se kažejo v poznavanju temeljnih procesov in faz tehnoloških postopkov v pristaniščih oz na posameznih terminalih.


Temeljna literatura

  • Twrdy E.: Pristanišča in terminali, skripta predavanj, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož 2018

Izvajalci

Predavanja