Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Promet v urbanih središčih


Učni načrt

 • Kriteriji za izbor prometnih sistemov v mestu, vpliv poselitvenih vzorcev, rabe prostora in tipa urbane strukture na promet v mestu, 
 • Ne motoriziran promet (sistem pešpoti, pločniki, kolesarska mreža, osnove zasnove in projektiranja mreže, kapaciteta, varnost, interakcija z drugo infrastrukturo),
 • Avtomobilski promet (različne oblike – osebni, taxi, značilnosti, infrastruktura in mreža, mirujoči promet),
 • Javni potniški avtobusni promet (različne oblike, infrastruktura in mreža, značilnosti, kapaciteta, organizacija in financiranje)
 • Železniški potniški promet (različne oblike, infrastruktura in mreža, značilnosti, kapaciteta, organizacija in financiranje)
 • Drugi sistemi (sodobni avtonomni sistemi, vodni potniški promet, žičnice itd.)
 • Intermodalni terminali, 
 • Sodobne smernice pri urejanju prometa v mestih.
Več...

Cilji in kompetence

Namen predmeta je, da se študent spoznajo in pridobijo temeljna znanja s področja prometa v urbanih središčih.


Temeljna literatura

 1. Urban Transportation Systems, Sigurd Grave 2004
 2. Urban Transit, Vukan R. Vučić, 2005
 3. Public transport: ITS Planning, Management and operation, Peter White, 2002

Izvajalci

Predavanja