Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Modeliranje in planiranje


Učni načrt

  • Modeliranje kot posnemanje realnih sistemov z navideznimi. Izvajamo ga, kadar želimo preizkusiti, kako bi terminal, križišče ali proizvodna linija, ki smo si jo zamislili, delovala. 
  • Simulacija modela kot pomoč kako odgovoriti na vprašanje, ali je naša ideja izvedljiva? Ali jo lahko še izboljšamo.
  • Pri predmetu se študenti spoznavajo z različnimi simulacijskimi modeli: z zveznimi, diskretnimi modeli in z modeli agentov.
  • Predvidena je samostojna izdelava in simulacija modela v sklopu seminarja. Ugotavljali bomo, če modeli ustrezajo realnosti (pomen verifikacije in validacije modelov).
  • Zvezna in diskretna simulacija za planiranje prometnih sistemov, logističnih terminalov ter letališč. Uporaba programskih orodij za simulacijo.
Več...

Cilji in kompetence

Osvojili bomo osnove modeliranja, ki bodo podprte s študijami praktičnih primerov. Tako bomo analizirali delovanje logističnih terminalov, proizvodnih linij ali prometnih križišč.

Ključna je validacija, ki odgovori na vprašanje, ali model ustreza realnosti?

Cilj predmeta je, da zna študent sestaviti, simulirati in validirati model prometnega sistema.


Temeljna literatura

  1.  J. M. Garrido, Object oriented simulation a modeling and programming perspective. New York: Springer‐Verlag, poglavja 1‐3, 2009.
  2.  S. Bangsow, Use cases of discrete event simulation appliance and research. Berlin; New York: Springer, 2012. 

Izvajalci

Predavanja