Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Varnost v prometu in logistiki


Učni načrt

 • Opredelitev varnosti in zaščite v prometu in pregled njunega razvoja
 • Dejavniki in osnove raziskovanja prometne varnosti 
 • Dejavniki, ki prispevajo k nastanku prometnih nesreč
 • Karakteristike udeležencev in njihovega udejstvovanja v prometu
 • Vpliv tehničnih elementov in specifičnih ukrepov na prometno varnost
 • Oblikovanje elementov prometnega sistema s prometnovarnostnega vidika
 • Dejavniki zaščite v prometu
 • Koncept, vidiki in področja zaščite v oskrbnih verigah
 • Izobraževanje in usposabljanje na področju zaščite in varnosti v prometu
Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na poznavanje:

 • temeljnih značilnosti in dejavnikov prometne varnosti in zaščite,
 • osnovnih značilnosti prometne varnosti in zaščite v posameznih prometnih panogah v kopenskem, vodnem in zračnem prometu,
 • osnov oblikovanja elementov prometnega sistema s prometnovarnostnega vidika 
 • osnov področja zaščite v oskrbnih verigah
 • osnov izobraževanja in usposabljanja na področju zaščite in varnosti v prometu

Temeljna literatura

 1. Dewar, R.E., Olson, P.L.: Human Factors in Traffic Safety, Lawyers & Judges Publishing Company, Inc., 2007, ISBN 1933264241
 2. Elvik, R., Vaa, T.: The Handbook of Road Safety Measures, Elsevier, 2004, 1078 str., ISBN 008‐044091‐6
 3. Edwards, F.L.: Introduction to Transportation Security, CRC Press, 2012, ISBN 143984576X
 4. Giermanski, J.: Global Supply Chain Security, Scarecrow Press, 2012, ISBN 0810886413

Izvajalci

Predavanja