Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Upravljanje tveganja v prometu


Učni načrt

Modeli tveganja za prevoze po različnih poteh, kriteriji sprejemljivosti tveganja ter zmanjševanje tveganja:

 • Kvalitativni in kvantitativni modeli,
 • Ocenjevanje posledic,
 • Tveganje posameznika,
 • Skupinsko tveganje.
 • Cestne zapore, načrtovane nove prometnice, križišča in  ITS (inteligentni transportni sistemi)  so  aktualna problematika.

 

Obravnavani bodo vplivi začasnih in trajnih sprememb prometnega režima na propustnost prometnega omrežja in na tveganje za nastanek nesreč:  

 • Uvod v mikro in makrosimulacijske modele  prometnega toka,
 • Modeliranje cestnih mrež,
 • Analiza kapacitete prometnih sistemov (vpliv novih izvorov prometa, prometne zapore),
 • Meritve prometnih parametrov
 • Projekcije prometnih obremenitev
 • Optimalno upravljanje prometnih tokov, napovedovanje in blažitev zastojev
 • Vpliv ITS sistemov na prometne tokove
 • Energetski vidik zastojev, izguba energije v zastojih in vpliv na okolje. 

 

Energija za upravljanja prometne infrastrukture (razsvetljava, prezračevanje, električno napajanje, ITS, zimske službe, ogrevanje, hlajenje).

 

Organizacija cestnih baz in nadzornih centrov prometa.

 

Načrt zaščite in reševanja, organizacija intervencij in komunikacija.

Več...

Cilji in kompetence

Namen predmeta je, da se študent spoznajo in pridobijo temeljna znanja s področja upravljanja in tveganja v prometu.


Temeljna literatura

 1. D. Vose, Risk analysis. A quantitative guide, John Wiley & Sons, ISBN: 978‐0‐470‐51284‐5, 2008.
 2. M. Modarres, M. Kaminskiy, V. Krivtsov, Reliability Engineering and Risk Analysis, Marcel Dekker Inc, ISBN 0‐8247‐2000‐8, 1999.
 3. M. Treiber, Traffic flow dynamics: data, models and simulation. Heidelberg ; New York: Springer, ISBN 978‐3‐642‐32460‐4, 2013.

Izvajalci

Predavanja