Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Strokovna praksa (VS)


Učni načrt

Vsebina dela na praksi zajema:  

  • Študent opravlja prakso na SV (Slovenski vojski) v sklopu obveznih poletnih vojaških taborov (85 ur samostojnega dela).

Pred nastopom prakse je za študente organizirano 5 ur predavanj, kjer se seznanijo z osnovnim namenom praktičnega usposabljanja in primernim metodološkim pristopom pri nastopu v podjetju in delu.

O poteku praktičnega dela mora kandidat voditi dnevnik in ga po končani praksi predložili predstojniku.

Več...

Cilji in kompetence

V sklopu prakse, ki vsebuje delo v Slovenski vojski se opravi tudi potrebne raziskave in izdela dnevnik.


Temeljna literatura

Vsa literatura, ki jo je študent uporabljal v času študija.  / All literature that the student used during the study.


Izvajalci

Predavanja